Biển số 211a (Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”

– Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông phải đặt biển 211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”.

– Trong trường hợp có từng đoạn đường bộ và đường sắt cùng đi chung với nhau, nhu cầu đi chung cũng phải đặt một trong hai biển số 210 hoặc 211a cho phù hợp với thực tế có hay không có rào chắn.

– Nơi đặt biển số 211a, phải đặt thêm biển số 242(a,b) “Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ” đặt cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m.

– Để chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện, phải đặt biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”. Chỉ cần thiết phải đặt biển này khi đường tàu điện không được nhìn thấy rõ ràng và kịp thời.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Biển số 211a (Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Biển số 211a (Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Biển số 211a (Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện” [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Biển số 211a (Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” và biển số 211b “Giao nhau với đường tàu điện”” được đăng bởi vào ngày 2022-07-04 16:59:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền