Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”

– Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước phải đặt biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

– Trên đoạn đường này, phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Nếu ở chỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc chạy xe ưu tiên hết tác dụng (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định);

– Phía dưới biển số 401 phải đặt biển số 506a “Hướng đường ưu tiên”. Nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng;

– Chỉ sau khi đặt biển số 401 thì ở những điểm giao nhau mới được đặt biển số 207 “Giao nhau với đường không ưu tiên”. Trên các đường không ưu tiên, ở những điểm giao nhau phải đặt biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên” hoặc biển số 122 “Dừng lại”,bên dưới có đặt biển số 506b “Hướng đường ưu tiên”.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên” [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 16:40:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền