Cấp căn cước công dân

Trả lời:


a. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an, đầu tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Công dân liên hệ Công an các huyên, thành, thị nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Phú Thọ để thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.


b. Thủ tục cấp Căn cước công dân


* Thực hiện tại cấp tỉnh


– Trình tự thực hiện


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ


Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin trong phần mềm cấp CCCD.


Bước 2: Kiểm tra hồ sơ


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin công dân cung cấp hoặc hồ sơ công dân xuất trình.


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thi tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung giấy tờ điều chỉnh.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).


Bước 3: Trả kết quả


Công dân nhận kết quả theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với Bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.


Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tinh P Thọ hoặc cấp lưu động theo kế hoạch.


Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin của công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư, thông tin của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có nghi ngờ, cần xác định đúng đối tượng cấp CCCD thì đề nghị công dân xuất trình CMND/CCCD; giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân.


(Để thuận tiện cho công dân kịp thời bổ sung, điểu chỉnh thông tin (trong trường hợp có thay đổi) khi đi làm thủ tục cấp CCCD, công dân nên chuẩn bị S hộ khẩu, CMND/CCCD hoặc các giấy tờ hợp pháp khác).


+ Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02).


– Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc.


– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cành sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phủ Thọ.


– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Căn cước công dân.


– Lệ phí: Cấp mới: 15.000đ; cấp đổi: 25.000đ; cấp lại: 35.000d (hiện tại đang thu bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).


– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh nào khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định.


Việc xác nhận thông tin do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về các nội dung. Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp CCCD phải tiến hành lập danh sách lưu hồ sơ riêng để theo dõi, quản lý.


* Thực hiện tại cấp huyện


– Trình tự thực hiện


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ


Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin trong phần mềm cấp CCCD


Bước 2: Kiểm tra hồ sơ


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong dân cư với thông tin công dân cung cấp hoặc hồ sơ công dân xuất trình. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp anh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung giấy tờ điều chỉnh.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả


Công dân nhận kết quả theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp Buu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyến phát theo quy định.


– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cấp lưu động theo kế hoạch.


Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư và thông tin của công dân không có sự thay
đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nội dung thông tin nhân thân.


Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư, thông tin của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có nghi ngờ, cần xác định đúng đối tượng cấp CCCD thì đề nghị công dân xuất trình CMND/CCCD, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của Công dân.


(Để thuận tiện cho công dân kịp thời bổ sung, điểu chinh thông tin (trọng trường hợp có thay đổi) khí đi làm thủ tục cấp CCCD, công dân nên chuẩn bị Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD hoặc các giấy tờ hợp pháp khác).


+ Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02).


– Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc.


– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trụ sở Công an huyện, thành, thị.


– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Căn cước công dân.


– Lệ phí: Cấp mới: 15.000đ; cấp đổi: 25.000đ; cấp lại: 35.000đ (hiện tại đang thu bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính).


– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh nào khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định. Việc xác nhận thông tin do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về các nội dung. Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Căn cước công dân phải tiến hành lập danh sách lưu hồ riêng để theo dõi, quản lý.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Cấp căn cước công dân❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Cấp căn cước công dân” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Cấp căn cước công dân [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Cấp căn cước công dân” được đăng bởi vào ngày 2022-06-21 18:22:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Check Also
Close
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền