Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo

Sở Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:


Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị có liên quan đã và đang triển khai thực hiện. Thông tin về đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể như sau:


1. Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ nhà ở.


1.1. Đối tượng:


Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở phải là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm ngày 01/10/2015 (ngày Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến ngày 01/10/2015 tối thiểu 05 năm.


1.2. Điều kiện:


– Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;


– Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác;


– Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến ngày 01/10/2015 nhưng nay đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.


1.3. Những trường hợp sau đây không thuộc diện đối tượng hỗ trợ:


– Hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;


– Hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.


2. Mức vay để làm nhà ở.


Hộ gia đình thuộc diện đối tượng quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là mười năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.


Đối với câu hỏi của ông Hà Văn Tuệ, đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với chính quyền cấp xã để được hướng dẫn và trả lời theo thẩm quyền.


 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo” được đăng bởi vào ngày 2022-07-04 11:02:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Check Also
Close
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền