Chế độ Viên chức | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

 Sở nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người trong làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Phú Thọ, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp giao Chi cục Kiểm Lâm – Sở Nông nghiệp và PTNT là 192 công chức và 30 viên chức sự nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định

1.Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận vào công chức nhà nước không qua thi tuyển đối với trường hợp viên chức sự nghiệp nhà nước có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đào tạo Đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và khi tiếp nhận vào công chức nhà nước, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức nhà nước người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch.

2. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng làm tờ trình gửi Sở Nội vụ về việc xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển, Sở Nội vụ trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý thì giao Hội đồng sát hạch của tỉnh tổ chức kiểm tra, sát hạch người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển.

Khoản 4 Điều 3 Thông tư 07/2015/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Mã ngạch 10.226 là mã ngạch áp dụng cho công chức Kiểm lâm viên.

Tháng 1/2019, Ông Tuấn có quyết định điều động viên chức về công tác tại sự nghiệp thuộc chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa có nhu cầu về việc xét chuyển vào công chức. Vì vậy, hiện nay ông Tuấn vẫn thuộc biên chế sự nghiệp của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT, mang mã ngạch kỹ sư Lâm nghiệp hạng III V05.02.07, không được chuyển sang Kiểm lâm viên với mã ngạch 10.226 và không được hưởng các chế độ của Kiểm lâm viên theo quy định của nhà nước.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chế độ Viên chức | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chế độ Viên chức | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chế độ Viên chức | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chế độ Viên chức | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 22:50:05. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền