Chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước

Theo Bác Hồ, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Nếu tinh thần yêu nước không chân chính và tinh thần quốc tế không trong sáng thì có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa sôvanh, biệt lập, kỳ thị chủng tộc, hoặc chủ nghĩa bành trướng, bá quyền. Tất cả những khuynh hướng lệch lạc ấy có thể dẫn đến sự đổ vỡ của một quốc gia dân tộc hay một liên bang đa quốc gia dân tộc, phá vỡ tình đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chung…

 Tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức nhằm vào mối quan hệ rộng lớn. Không phải đối với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào cũng thấy được tinh thần quốc tế có hay không, trong sáng hay không trong sáng. Nhưng việc giáo dục của Đảng và việc rèn luyện của cá nhân mỗi người về tinh thần quốc tế lại không thể coi nhẹ.

 Đường lối lãnh đạo của Đảng và những chủ trương, chính sách cụ thể của Nhà nước có ý nghĩa định hướng đúng đắn cho việc bồi dưỡng tinh thần quốc tế ở mỗi người. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước là thiết thực góp phần đưa Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

 Nguyễn Lê

(Nguồn HNM)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 14:41:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền