Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Phuthoportal – Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020.


Theo đó, Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu: Phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị là toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Đoan Hùng, có diện tích 512,1ha. Ranh giới hành chính tiếp giáp: Phía Bắc giáp xã Vân Du và Phong Phú; phía Nam giáp xã Sóc Đăng; phía Đông giáp xã Hữu Đô, xã Đại Nghĩa và xã Chí Đám; phía Tây giáp xã Ngọc Quan.

Việc phát triển đô thị phải tạo ra nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với phân bố thực trạng của địa phương, phù hợp với Chương trình phát triển đô thị thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2020. Phải đảm bảo ổn định, bền vững, trên cơ sở tổ chức hợp lý môi sinh, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng; bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái. Phát triển đô thị phải đi đôi với việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật như: Nhà ở, công trình y tế, văn hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác; hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và công trình hạ tầng kỹ thuật khác với trình độ thích hợp hoặc hiện đại tương ứng với quá trình phát triển của đô thị. Đồng thời gắn với việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong đổi mới chính sách, cơ chế quản lý phát triển đô thị; huy động sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực vào mục đích cải tạo và xây dựng đô thị, đảm bảo cho đô thị phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020 cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo điều kiện lập đề án công nhận đô thị thị trấn Đoan Hùng là đô thị loại V vào năm 2020.

BBT

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 03:45:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền