Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020 có phạm vi nghiên cứu là toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Phong Châu, được xây dựng dựa trên quan điểm phát triển đô thị phải tạo ra nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với phân bố thực trạng của địa phương và với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2020; đảm bảo ổn định, bền vững.

Mục tiêu là nhằm cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo điều kiện lập đề án công nhận đô thị thị trấn Phong Châu là đô thị loại V; làm căn cứ để huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn để phát triển đô thị gắn với việc khai thác các lợi thế tiềm năng vốn có của địa phương.

Theo chương trình, các tiêu chí của thị trấn Phong Châu phải đạt điểm từ 95 – 98 điểm so với tiêu chuẩn loại V. Chất lượng đô thị phấn đấu theo một số tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng kiến trúc cảnh quan đô thị như sau: Diện tích sàn nhà ở đạt bình quân 30m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 100%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18%; tỷ lệ vận tải phục vụ hành khách đạt trên 7%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt trên 4km/km2; 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm…

Chương trình nêu rõ danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn đô thị. Trong đó giai đoạn đầu (dự kiến năm 2018 – 2020) sẽ đầu tư phát triển thêm các khu vực nhà ở đô thị tại các khu vực: Khu Núi Chùa (4,5ha); khu đồng Ca Ba (khu Mã Thượng B và khu Đường Nam – 21ha). Các khu vực trên dự kiến là các khu vực đô thị hỗn hợp không gian ở và phát triển thêm các không gian chức năng cho đô thị thị trấn như khu dịch vụ thương mại, công cộng, cây xanh, thể dục thể thao…

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 2020” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 20:23:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền