Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

1. Thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

1.1 Thẩm quyền thẩm tra, giám sát

1.2 Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và một số điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Pháp chế

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế trong thẩm tra, giám sát

2. Kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

2.1 Mục đích, yêu cầu đối với công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã 

2.2 Quy trình thẩm tra và kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã 

2.3 Thực hành kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã 

3. Kỹ năng giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

3.1 Khái niệm giám sát, quy định của pháp luật về giám sát; nội dung giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã 

3.2 Quy trình và kỹ năng giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã 

3.3 Một số lưu ý khi thực hiện quy trình và áp dụng kỹ năng giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã

—————————

 

1. Thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

1.1 Thẩm quyền thẩm tra, giám sát

1.2 Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và một số điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Pháp chế

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế trong thẩm tra, giám sát

Phần 1:

Phần 2:

2. Kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

2.1 Mục đích, yêu cầu đối với công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã 

2.2 Quy trình thẩm tra và kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã 

2.3 Thực hành kỹ năng thẩm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã 

3. Kỹ năng giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

3.1 Khái niệm giám sát, quy định của pháp luật về giám sát; nội dung giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã 

3.2 Quy trình và kỹ năng giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã 

3.3 Một số lưu ý khi thực hiện quy trình và áp dụng kỹ năng giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 03:32:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền