Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022 – TOPB VIETNAM

[TopB] Sở Xây dựng Đồng Nai công bố giá VLXD chính thức một số vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn Đồng Nai làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Đồng Nai.


Đang thảo luận trong bài này:

Giá Vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Đồng Nai năm 2022.

Địa bàn Năm Quý Tháng Nội dung 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
Đồng Nai 2022 I 1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 II 4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 III 7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 IV 10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Đồng Nai 2022 12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây

Công bố giá VLXD trên địa bàn Đồng Nai mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Đồng Nai công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Đồng Nai từ năm 2020-2021

Công bố giá VLXD trên địa bàn Đồng Nai mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Đồng Nai công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây
Địa bàn Năm Nội dung 👁️‍🗨️ Xem
Đồng Nai 2021 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2020 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Đồng Nai từ năm 2000-2020

Công bố giá VLXD trên địa bàn Đồng Nai mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Đồng Nai công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây
Địa bàn Năm Nội dung 👁️‍🗨️ Xem
Đồng Nai 2019 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2018 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2017 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2016 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2015 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2014 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2013 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2012 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2011 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2010 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2009 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2008 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2007 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2006 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2005 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2004 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2003 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2002 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2001 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Đồng Nai 2000 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Đồng Nai trước năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990… sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Những câu hỏi về Công bố Giá VLXD trên địa bàn Đồng Nai

Cập nhật giá VLXD tại các Huyện trên địa bàn Đồng Nai:

Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, huyện Định Quán, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Tân Phú, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc.

Mục đích việc Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai

Vì sao phải công bố giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai? Công bố giá VLXD tại Đồng Nai để làm gì? Mục đích của việc Công bố Giá VLXD trên địa bàn Đồng Nai (thường là chưa có Thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình tại Đồng Nai (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác).

Theo đó, giá VLXD tại Đồng Nai trong công bố là giá sản phẩm đã được lưu hành phân phối trên thị trường Đồng Nai; được các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Đồng Nai cung cấp; là cơ sở tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng công trình tại Đồng Nai.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai

Cơ quan có thẩm quyền Công bố Giá VLXDSở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên toàn quốc, cụ thể trên địa bàn Đồng NaiSở Xây dựng Đồng Nai.

Thông tin Sở Xây dựng Đồng Nai:

 • Website: https://sxd.dongnai.gov.vn/
 • Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 02513.846283 
 • Fax: 02513.847795
 • Email: sxd@dongnai.gov.vn

Công bố Giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Đồng Nai vào thời gian nào?

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được các Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, mà cụ thể tại địa bàn Đồng Nai là Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành hàng năm theo Quý (quý I (1), quý II (2), quý III (3), và quý IV (4)). Có một số địa phương sẽ công bố theo Tháng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12).

Nội dung Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai

Công bố Giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Đồng Nai theo nhóm các loại vật tư, vật liệu phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Đồng Nai. Những nhóm vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Đồng Nai được công bố có thể kể đến:

 • Cát, đá xây dựng
 • Sắt, thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp (tôn)
 • Gạch xây không nung, gạch xây các loại
 • Gạch gốm ốp lát
 • Coffa
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Bê tông nhựa (Carboncor Asphalt)
 • Trụ đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn, bột tả các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, thiết bị vệ sinh các loại
 • Dây, cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản quang
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ, họng cứu hỏa, thiết bị PCCC
 • Cột mốc và đế mốc phục vụ cho công tác cắm mốc giới quy hoạch
 • Vật liệu và cấu kiện khác

Một số lưu ý đối với Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai

 • Giá VLXD tại Đồng Nai được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại địa bàn Đồng Nai cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường tại Đồng Nai; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Giá công bố của các loại vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Đồng Nai là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Đồng Nai, KHÔNG có giá trị dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu tại Đồng Nai này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:
  • Cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng công bố giá VLXD tại Đồng Nai, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Đồng Nai.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Đồng Nai.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022 – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022 – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022 – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai mới nhất 2022 – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2021-05-18 14:31:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền