Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp mới nhất 2022 – TOPB VIETNAM

[TopB] Sở Xây dựng Đồng Tháp công bố Giá chính thức vật liệu xây dựng của một số loại vật tư, vật liệu xây dựng thông dụng và chủ yếu trên địa bàn Đồng Tháp làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo / sử dụng trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Đồng Tháp.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

Giá vật liệu xây dựng mới nhất năm 2022 tại Đồng Tháp

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Đồng Tháp năm 2022.

Địa phương Năm Quí Tháng Nội dung ️‍️ Xem Tải xuống
Đồng tháp 2022 Tôi Đầu tiên Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 II 4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 III 7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 số 8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 IV mười Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Đồng tháp 2022 thứ mười hai Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây

Báo giá vật liệu xây dựng mới nhất khu vực Đồng Tháp

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Đồng Tháp công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021

Báo giá vật liệu xây dựng mới nhất khu vực Đồng Tháp

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Đồng Tháp công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Đồng tháp Năm 2021 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp Năm 2020 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2000-2020

Báo giá vật liệu xây dựng mới nhất khu vực Đồng Tháp

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Đồng Tháp công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Đồng tháp 2019 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2018 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2017 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2016 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2015 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2014 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2013 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2012 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2011 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2010 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2009 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2008 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2007 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2006 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2005 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2004 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2003 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2002 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2001 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Đồng tháp 2000 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp trước năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 … sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Thắc mắc về Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Đồng Tháp

Cập nhật giá vật liệu xây dựng tại các huyện tại Đồng Tháp:

Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành, huyện Hồng Ngự, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng, huyện Thanh Bình, huyện Tháp Mười.

Mục đích của việc Công bố giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp

Tại sao cần công bố giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp? Công bố giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp để làm gì? Mục đích của công việc Bảng báo giá vật liệu xây dựng khu vực Đồng Tháp (thường không có thuế Giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong Xác định giá xây dựng công trình tại Đồng Tháp (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác).

Theo đó, giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp trong thông báo là Giá sản phẩm đã lưu hành và phân phối trên thị trường Đồng Tháp; được cung cấp bởi các đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Đồng Tháp; được cơ sở tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng tại Đồng Tháp.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng được Xây dựng cơ sở hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên cả nước, cụ thể trên Khu vực đồng tháp được Sở Xây dựng Đồng Tháp.

Sở Xây dựng Đồng Tháp thông tin:

 • Trang mạng: https://sxd.dongthap.gov.vn/
 • Địa chỉ nhà: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: (0277) 3 851 420
 • Số fax: (0277) 3 851 321
 • E-mail: sxd@dongthap.gov.vn

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp được công bố định kỳ khi nào?

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được sự chấp thuận của Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, cụ thể trên địa bàn Đồng Tháp Sở Xây dựng Đồng Tháp Phát hành hàng năm theo Quí (quý đầu tiên (1), quý thứ hai (2), quý thứ ba (3) và quý thứ tư (4)). Có một số địa phương sẽ thông báo theo Tháng (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12).

Nội dung Thông báo giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp

Bảng báo giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Đồng Tháp theo dõi nhóm vật liệu, vật tư thông dụng trong xây dựng công trình làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Đồng Tháp. Này nhóm vật liệu và vật liệu xây dựng phổ biến ở Đồng Tháp công bố bao gồm:

 • Cát và đá xây dựng
 • Sắt thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp (tôn)
 • Gạch không nung, gạch các loại
 • Gạch men
 • Cà phê
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Nhựa đường (Carboncor Asphalt)
 • Cột đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn và bột các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, sứ vệ sinh các loại
 • Dây cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản xạ
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ, trụ cứu hỏa, thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Mốc, mốc là viết tắt của công việc đánh dấu ranh giới quy hoạch
 • Các vật liệu và thành phần khác

Một số lưu ý về Bảng báo giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp

 • Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp xác định và xuất bản dưới Giá niêm yết do các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Đồng Tháp cung cấpđồng thời có Kiểm tra giá thị trường tại Đồng Tháp; không bao gồm chiết khấu, hoa hồng và các ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng thông dụng tại Đồng Tháp là giá được sử dụng để tham khảo trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Đồng Tháp, KHÔNG có giá trị thanh toán. Việc thanh quyết toán các khoản chi phí phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu tại Đồng Tháp Việc này nhằm lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
  • Căn cứ vào vị trí công trình, vị trí cung cấp vật tư, khối lượng vật tư sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện thi công, yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng để xem xét lựa chọn vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu cụ thể của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định giá thành. và diện tích xây dựng, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng báo giá vật liệu xây dựng tại Đồng Thápchịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý, phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông Báo Về Việc Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Đồng Tháp.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; xin lưu ý rằng vật liệu phải đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm và hàng hóa; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông Báo Về Việc Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Đồng Tháp.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp mới nhất 2022 – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp mới nhất 2022 – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp mới nhất 2022 – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp mới nhất 2022 – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2021-10-10 12:57:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền