Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương mới nhất 2022 – TOPB VIETNAM

[TopB] Sở Xây dựng Hải Dương công bố Giá chính thức vật liệu xây dựng một số loại vật tư, vật liệu xây dựng thông dụng và chủ yếu trên địa bàn Hải Dương làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo / sử dụng trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Hải Dương.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương 2022 mới nhất

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hải Dương năm 2022.

Địa phương Năm Quí Tháng Nội dung ️‍️ Xem ⏬ Tải xuống
Hải dương 2022 Tôi Đầu tiên Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 II 4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 III 7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 số 8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 IV mười Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Hải dương 2022 thứ mười hai Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Hải Dương công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương giai đoạn 2020-2021

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Hải Dương công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Hải dương Năm 2021 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương Năm 2020 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương giai đoạn 2000-2020

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Hải Dương công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Hải dương 2019 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2018 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2017 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2016 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2015 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2014 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2013 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2012 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2011 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2010 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2009 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2008 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2007 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2006 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2005 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2004 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2003 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2002 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2001 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Hải dương 2000 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương trước năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 … sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Thắc mắc về Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Hải Dương

Cập nhật giá vật liệu xây dựng tại các quận huyện tại Hải Dương:

Thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị trấn Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng, huyện Gia Lộc, huyện Kim Thành, huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Hà, huyện Thanh Miện, ​​huyện Tứ Kỳ.

Mục Đích Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Tại Hải Dương

Tại sao cần công bố giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương? Công bố giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương để làm gì? Mục đích của công việc Bảng báo giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương (thường không có thuế Giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong xác định giá thành xây dựng công trình tại Hải Dương (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác).

Theo đó, giá vật liệu xây dựng tại hải dương trong thông báo là Giá sản phẩm đã được lưu hành và phân phối trên thị trường hải dương; được cung cấp bởi các đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Hải Dương; được cơ sở tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng tại Hải Dương.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng được Xây dựng cơ sở hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên cả nước, cụ thể trên Khu vực hải dương được Sở Xây dựng Hải Dương.

Sở Xây dựng Hải Dương thông tin:

 • Trang mạng: https://soxaydung.haiduong.gov.vn/
 • Địa chỉ nhà: 5 Đường Thanh Niên – Phường Trần Hưng Đạo – TP Hải Dương
 • Điện thoại: 0220 3853 882
 • Số fax: 0220 3859 011
 • E-mail: soxaydung@haiduong.gov.vn

Công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Hải Dương khi nào?

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được sự chấp thuận của Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, cụ thể trên địa bàn Hải Dương Sở Xây dựng Hải Dương phát hành hàng năm theo Quí (quý đầu tiên (1), quý thứ hai (2), quý thứ ba (3) và quý thứ tư (4)). Có một số địa phương sẽ thông báo theo Tháng (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12).

Nội dung Thông báo giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương

Bảng báo giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Hải Dương theo dõi nhóm vật liệu, vật liệu thông thường trong xây dựng làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Này nhóm vật liệu, vật liệu xây dựng phổ biến tại Hải Dương công bố bao gồm:

 • Cát và đá xây dựng
 • Sắt thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp mái (tôn)
 • Gạch không nung, gạch các loại
 • Gạch men
 • Cà phê
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Nhựa đường (Carboncor Asphalt)
 • Cột đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn, bột các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, sứ vệ sinh các loại
 • Dây cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản xạ
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ, trụ cứu hỏa, thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Mốc, mốc là viết tắt của công việc đánh dấu ranh giới quy hoạch
 • Các vật liệu và thành phần khác

Một số lưu ý về Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Tại Hải Dương

 • Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương xác định và xuất bản dưới Giá niêm yết do các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hải Dương cung cấpđồng thời có Kiểm tra giá thị trường tại Hải Dương; không bao gồm chiết khấu, hoa hồng và các ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Công bố giá vật tư, vật tư xây dựng phổ biến tại Hải Dương là giá được sử dụng để tham khảo trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, KHÔNG có giá trị thanh toán. Việc thanh quyết toán các khoản chi phí phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin giá vật liệu tại Hải Dương Việc này nhằm lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
  • Căn cứ vào vị trí công trình, vị trí cung cấp vật tư, khối lượng vật tư sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện thi công, yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng để xem xét lựa chọn vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu cụ thể của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định giá thành. và diện tích xây dựng, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng báo giá vật liệu xây dựng tại Hải Dươngchịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý, phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; xin lưu ý rằng vật liệu phải đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm và hàng hóa; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng khu vực Hải Dương.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương mới nhất 2022 – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương mới nhất 2022 – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương mới nhất 2022 – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương mới nhất 2022 – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2021-05-21 14:04:07. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền