Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022 – TOPB VIETNAM

[TopB] Sở Xây dựng Phú Yên công bố giá VLXD chính thức một số vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn Phú Yên làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Phú Yên.


Đang thảo luận trong bài này:

Giá Vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Phú Yên năm 2022.

Địa bàn Năm Quý Tháng Nội dung 👁️‍🗨️ Xem ⏬ Tải về
Phú Yên 2022 I 1 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 II 4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 III 7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 IV 10 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây
Phú Yên 2022 12 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây tại đây

Công bố giá VLXD trên địa bàn Phú Yên mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Phú Yên công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Phú Yên từ năm 2020-2021

Công bố giá VLXD trên địa bàn Phú Yên mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Phú Yên công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây
Địa bàn Năm Nội dung 👁️‍🗨️ Xem
Phú Yên 2021 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2020 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Phú Yên từ năm 2000-2020

Công bố giá VLXD trên địa bàn Phú Yên mới nhất

Bảng giá VLXD mới nhất được Sở Xây dựng Phú Yên công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Tại đây
Địa bàn Năm Nội dung 👁️‍🗨️ Xem
Phú Yên 2019 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2018 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2017 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2016 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2015 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2014 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2013 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2012 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2011 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2010 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2009 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2008 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2007 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2006 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2005 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2004 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2003 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2002 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2001 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây
Phú Yên 2000 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại đây

Giá Vật liệu xây dựng tại Phú Yên trước năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990… sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Những câu hỏi về Công bố Giá VLXD trên địa bàn Phú Yên

Cập nhật giá VLXD tại các Huyện trên địa bàn Phú Yên:

Thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, huyện Phú Hòa, huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh, huyện Tây Hòa, huyện Tuy An.

Mục đích việc Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên

Vì sao phải công bố giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên? Công bố giá VLXD tại Phú Yên để làm gì? Mục đích của việc Công bố Giá VLXD trên địa bàn Phú Yên (thường là chưa có Thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình tại Phú Yên (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác).

Theo đó, giá VLXD tại Phú Yên trong công bố là giá sản phẩm đã được lưu hành phân phối trên thị trường Phú Yên; được các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Phú Yên cung cấp; là cơ sở tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng công trình tại Phú Yên.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên

Cơ quan có thẩm quyền Công bố Giá VLXDSở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên toàn quốc, cụ thể trên địa bàn Phú YênSở Xây dựng Phú Yên.

Thông tin Sở Xây dựng Phú Yên:

 • Website: https://soxaydung.phuyen.gov.vn/wps/portal/soxaydung/
 • Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng – Phường 7 – TP.Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: (0257) 3842789 
 • Fax: (0257) 3842020
 • Email: sxd@phuyen.gov.vn

Công bố Giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Phú Yên vào thời gian nào?

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được các Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, mà cụ thể tại địa bàn Phú Yên là Sở Xây dựng Phú Yên ban hành hàng năm theo Quý (quý I (1), quý II (2), quý III (3), và quý IV (4)). Có một số địa phương sẽ công bố theo Tháng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12).

Nội dung Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên

Công bố Giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Phú Yên theo nhóm các loại vật tư, vật liệu phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Phú Yên. Những nhóm vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Phú Yên được công bố có thể kể đến:

 • Cát, đá xây dựng
 • Sắt, thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp (tôn)
 • Gạch xây không nung, gạch xây các loại
 • Gạch gốm ốp lát
 • Coffa
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Bê tông nhựa (Carboncor Asphalt)
 • Trụ đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn, bột tả các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, thiết bị vệ sinh các loại
 • Dây, cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản quang
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ, họng cứu hỏa, thiết bị PCCC
 • Cột mốc và đế mốc phục vụ cho công tác cắm mốc giới quy hoạch
 • Vật liệu và cấu kiện khác

Một số lưu ý đối với Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên

 • Giá VLXD tại Phú Yên được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại địa bàn Phú Yên cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường tại Phú Yên; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Giá công bố của các loại vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Phú Yên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Phú Yên, KHÔNG có giá trị dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu tại Phú Yên này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:
  • Cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng công bố giá VLXD tại Phú Yên, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Phú Yên.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông báo về Công bố Giá VLXD tại địa bàn Phú Yên.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022 – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022 – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022 – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Phú Yên mới nhất 2022 – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2021-05-21 06:41:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền