Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2022 – TOPB VIETNAM

[TopB] Sở Xây dựng Sóc Trăng công bố Giá chính thức vật liệu xây dựng của một số loại vật liệu, vật liệu xây dựng thông dụng và chủ yếu trên địa bàn Sóc Trăng làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo / sử dụng trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Sóc Trăng.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng mới nhất 2022

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Sóc Trăng năm 2022.

Địa phương Năm Quí Tháng Nội dung ️‍️ Xem Tải xuống
Sóc Trăng 2022 Tôi Đầu tiên Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 2 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 3 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 II 4 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 5 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 6 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 III 7 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 số 8 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 9 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 IV mười Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 11 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây
Sóc Trăng 2022 thứ mười hai Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây nơi đây

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Sóc Trăng mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Sóc Trăng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2021

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Sóc Trăng mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Sóc Trăng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Sóc Trăng Năm 2021 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng Năm 2020 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2000-2020

Báo giá vật liệu xây dựng khu vực Sóc Trăng mới nhất

Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất Được chứ Sở Xây dựng Sóc Trăng công bố (bao gồm thông báo và giá vật liệu xây dựng của từng doanh nghiệp cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng) 👉 Nơi đây
Địa phương Năm Nội dung ️‍️ Xem
Sóc Trăng 2019 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2018 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2017 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2016 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2015 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2014 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2013 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2012 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2011 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2010 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2009 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2008 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2007 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2006 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2005 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2004 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2003 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2002 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2001 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây
Sóc Trăng 2000 Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất nơi đây

Giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng trước năm 2000

Ngoài ra, Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng các năm trước 2000: 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990 … sẽ được cập nhật khi có dữ liệu.

Thắc mắc về Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Sóc Trăng

Cập nhật giá vật liệu xây dựng tại các huyện tại Sóc Trăng:

Thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách, huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị, huyện Trần Đề.

Mục Đích Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Tại Sóc Trăng

Tại sao cần công bố giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng? Công bố giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng để làm gì? Mục đích của công việc Bảng báo giá vật liệu xây dựng khu vực Sóc Trăng (thường không có thuế Giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong Xác định chi phí xây dựng công trình tại Sóc Trăng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác).

Theo đó, giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng trong thông báo là Giá sản phẩm đã được lưu hành và phân phối trên thị trường Sóc Trăng; được cung cấp bởi các đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng – trang trí nội thất tại Sóc Trăng; được căn cứ tham khảo trong quá trình xác định chi phí xây dựng tại Sóc Trăng.

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng

Cơ quan có thẩm quyền Công bố giá vật liệu xây dựng được Xây dựng cơ sở hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng của các tỉnh thành trên toàn quốc, cụ thể trên Khu vực Sóc Trăng được Sở Xây dựng Sóc Trăng.

Thông tin về Sở Xây dựng Sóc Trăng:

 • Trang mạng: https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
 • Địa chỉ nhà: 12 Châu Văn Tiếp, P.2, TP Sóc Trăng
 • Điện thoại: 0299.3821133
 • Số fax: 0299.3826382
 • E-mail: soxd@soctrang.gov.vn

Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng được công bố định kỳ khi nào?

Định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) được sự chấp thuận của Sở Xây dựng hoặc Liên Sở Tài chính – Xây dựng, cụ thể trên địa bàn Sóc Trăng Sở Xây dựng Sóc Trăng Phát hành hàng năm theo Quí (quý đầu tiên (1), quý thứ hai (2), quý thứ ba (3) và quý thứ tư (4)). Có một số địa phương sẽ thông báo theo Tháng (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12).

Nội dung Thông báo giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng

Bảng báo giá vật liệu xây dựng (bao gồm cả trang trí nội thất) tại Sóc Trăng theo dõi nhóm vật liệu, vật tư thông dụng trong xây dựng công trình làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng. Này nhóm vật liệu, vật liệu xây dựng phổ biến ở Sóc Trăng công bố bao gồm:

 • Cát và đá xây dựng
 • Sắt thép xây dựng các loại
 • Xi măng
 • Vữa, vôi
 • Đất đồi san lấp mặt bằng
 • Ống cống bê tông
 • Vật liệu lợp mái (tôn)
 • Gạch không nung, gạch các loại
 • Gạch men
 • Cà phê
 • Nhựa đường, nhũ tương
 • Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn, bê tông tươi)
 • Nhựa đường (Carboncor Asphalt)
 • Cột đèn
 • Vải địa kỹ thuật
 • Rọ đá
 • Sơn và bột các loại
 • Tấm thạch cao
 • Ống nhựa, phụ kiện nước, sứ vệ sinh các loại
 • Dây cáp điện; bóng đèn và phụ kiện đèn
 • Cửa nhôm, cửa sắt các loại
 • Kính xây dựng
 • Gỗ các loại
 • Màng phản xạ
 • Hệ thống an toàn giao thông
 • Trụ cứu hỏa, họng nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Mốc, mốc là viết tắt của công việc đánh dấu ranh giới quy hoạch
 • Các vật liệu và thành phần khác

Một số lưu ý về Bảng Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Tại Sóc Trăng

 • Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng xác định và xuất bản dưới Giá niêm yết do các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Sóc Trăng cung cấpđồng thời có Kiểm tra giá thị trường tại Sóc Trăng; không bao gồm chiết khấu, hoa hồng và các ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất kinh doanh.
 • Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến tại Sóc Trăng là giá được sử dụng để tham khảo trong Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng, KHÔNG có giá trị thanh toán. Việc thanh quyết toán các khoản chi phí phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu tại Sóc Trăng Việc này nhằm lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
  • Căn cứ vào vị trí công trình, vị trí cung cấp vật tư, khối lượng vật tư sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện thi công, yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng để xem xét lựa chọn vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu cụ thể của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định giá thành. và diện tích xây dựng, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
  • Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong bảng báo giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăngchịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng mới nhất và các quy định hiện hành có liên quan.
  • Lưu ý, phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông Báo Về Việc Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Sóc Trăng.
  • Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; xin lưu ý rằng vật liệu phải đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm và hàng hóa; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Và một số lưu ý cụ thể khác theo Thông Báo Về Việc Công Bố Giá Vật Liệu Xây Dựng Khu vực Sóc Trăng.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2022 – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2022 – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2022 – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Công bố Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng mới nhất 2022 – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2021-06-17 12:13:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền