Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3)

Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3) Trình tự thực hiện

– Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm HCC Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

– Sở Công Thương xem xét xác nhận cho Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật


– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Chọn lĩnh vực Xúc tiến thương mại Kết quả thực hiện Công văn xác nhận hoặc không xác nhận Chi phí
Không Mẫu đơn, mẫu tờ khai không Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

 Luật Thương mại;

– Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tài liệu đính kèm

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3)❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3)” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (mức độ 3)” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 03:24:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền