Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19

1

Sau khi xem xét nội dung, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


1. Đối với nội dung 1 của câu hỏi:


Tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 (khoản 3, khoản 4 và điểm b, khoản 5) của chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 và  được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, Điều 1 của Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật.


Theo đó, nếu gia đình ông Nguyễn Văn Huyên có người phải điều trị, cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian quy định từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 và gia đình ông đã nộp hồ sơ theo quy định tới UBND cấp xã nơi cư trú trước ngày 31/01/2022 sẽ thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (đề nghị Ông liên hệ với UBND cấp xã đã nhận hồ sơ của gia đình để để được trả lời cụ thể).


2. Đối với nội dung 2 của câu hỏi:

Hiện nay Nhà nước không có văn bản quy định về việc Công ty có trách nhiệm hỗ trợ tiền cho người lao động đang cách ly, điều trị dịch COVID-19. Do vậy đề nghị ông liên hệ với Công ty đang làm việc để được biết và hưởng chính sách hỗ trợ của Công ty cho người lao động do ảnh hưởng bởi COVID-19 (nếu có).

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Điều kiện hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 06:45:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền