Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm

Điều 73 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định về “Điều kiện hưởng lương hưu” cụ thể như sau:


1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.


2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp của ông Phạm Hồng Quảng, năm nay 36 tuổi, đã đóng BHXH tự nguyện được 14 năm.


Xét về thời gian tham gia BHXH, Ông còn phải đóng thêm 06 năm BHXH nữa để đủ điều kiện về số năm đóng BHXH là đủ 20 năm.


Đối chiếu với quy định trên, Ông được hưởng chế độ hưu trí khi đáp ứng thêm điều kiện về tuổi đời. Từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu áp dụng theo quy định tại Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại Điều 169


– Tuổi nghỉ hưu; Điều 219- Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động.


Tại khoản 2 – Điều 219 Bộ Luật lao động quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.


Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Trường hợp của ông Quảng sẽ được nghỉ hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH như đã nêu trên.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 07:06:22. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền