Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo

Căn cứ nội dung theo Văn bản số 16/BBT-TTCNTT&TT ngày 10/3/2021 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:


Hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cụ thể:


 – Hộ nghèo Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;


+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.


+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;– Hộ nghèo Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.


Việc rà soát hộ nghèo được thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, trong đó có quy định: đối với trường hợp hộ gia đình có phát sinh khó khăn đột xuất thì làm giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi đến UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 01:08:41. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền