Điều kiện tách Sổ hộ khẩu

1

– Điều kiện tách Sổ hộ khẩu: Điểm a, Khoản 1, Điều 27 Luật cư trú quy định người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách Sổ hộ khẩu trong trường hợp có cùng nột chỗ ở hợp pháp thì được tách sổ hộ khẩu.

 

– Thủ tục tách Sổ hộ khẩu: Khoản 2, Điều 27 Luật cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật cư trú; Khoản 5,6 Điều 10 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú quy định: Khi tách Sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình Sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách Sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

 

– Thẩm quyền cấp Sổ hộ khẩu: Trưởng Công an quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trưởng Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.

 

– Như vậy, anh (chị) có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Hạ Hòa thì anh (chị) đến Công an thị trấn Hạ Hòa để được hướng dẫn và làm thủ tục tách Sổ hộ khẩu.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Điều kiện tách Sổ hộ khẩu❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Điều kiện tách Sổ hộ khẩu” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Điều kiện tách Sổ hộ khẩu [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Điều kiện tách Sổ hộ khẩu” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 15:55:13. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền