Đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Mở đầu chương trình Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hoàng Công Thủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Với số phiếu tín nhiệm cao, 15 đồng chí được bầu vào BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII và đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX với số phiếu tuyệt đối 53/53 phiếu bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BTV Tỉnh ủy khóa XIX

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Với số phiếu tuyệt đối 53/53 phiếu bầu, đồng chí Đinh Công Thực – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu BTV Tỉnh ủy khóa XIX

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội đã dành cho BCH. Bằng lá phiếu của mình, các đồng chí đại biểu tại Đại hội đã thay mặt cho 105 nghìn đảng viên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giao phó cho BCH khóa mới trọng trách và niềm vinh dự vô cùng to lớn.

Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi phương châm chiến lược của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX  nguyện đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết một lòng, sát cánh cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, kế thừa những thành tựu của công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 – 2020 để khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: BCH Đảng bộ khóa XIX sẽ giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thay mặt BCH Đảng bộ khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy hứa với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Đề cao trách nhiệm cá nhân và tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng đồng chí Ủy BCH, rèn luyện đạo đức, lối sống: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó.

“Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh và đất nước” – đồng chí nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tại phiên làm việc buổi sáng, với số phiếu tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hương Giang – Thanh Hòa – Huyền Trang

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025” được đăng bởi vào ngày 2022-07-08 11:07:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền