Dòng họ Đặng ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa nhiều năm làm tốt “khuyến học khuyến tài”Dòng Họ Đặng ở xã Đan Thượng – h.Hạ Hòa – t.Phú Thọ có vài trăm gia đình. Trong đó sống tập trung ở Đan Thượng hơn 100 hộ ngoài ra có Ngành, Chi sinh sống ở xã Mai Tùng – h.Hạ Hòa và các hộ ở thành phố (TP) Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, TP.Việt Trì, tỉnh Yên Bái và các xã thượng huyện Hạ Hòa – gọi chung là  vùng lân cận.

Gia phả dòng Họ Đặng ghi, đây là dòng Họ Đặng phát nguồn từ An Chung Châu – Hát Môn – Quốc Oai phủ, do làng ở bãi đất nổi nơi giao của Sông Hồng và Sông Hát Môn nên quá trình sông sói lở mất làng phải đi tìm nơi sinh sống. Bầu đoàn gia đình Họ Đặng này đi ngược lên Sông Thao tìm nơi cư trú. Khi đến làng (xã) Đan Thượng từ những năm đầu của thập kỷ thập niên 1770, đã trú lại trở thành Khởi Tổ của dòng Họ Đặng ở đây. Đến nay đã có 15 thế hệ (đời người). Cũng trong Gia Phả về dòng Họ Đặng này là cùng Họ Đặng với Ngài Đặng Thi Sách – Phu quân của Bà Trưng Trắc. Theo lịch sử của dân tộc ghi là Ngài Đặng Thi Sách có lòng yêu nước thương dân, không khuất phục chế độ áp bức của nhà Đông Hán cai trị nên bị Thái thú Tô Định giết. Căm thù giặc giết chồng và áp bức dân cư nên Bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa. Khởi nghĩa thắng lợi, Tô Định chạy trốn về phương bắc. Hai Bà Trưng lên làm Vua đóng ở Mê Linh,  gọi là Trưng Nữ Vương – vị vua đầu tiên của nước ta năm 39 – 43, thế kỷ thứ I sau Công Nguyên. Sau đó, Nhà Đông Hán sai Mã Viện sang đánh, Hai Bà chống trả quyết liệt nhưng do quân giặc đông, Hai Bà Trưng phải rút. Trước thế giặc quá mạnh, Hai Bà đã tuẫn tiết ở sông Hát Giang. Trước khi mất, Hai Bà sai quân dấu Ấn Vua rồi vào quán nước ngự Bánh Trôi và quả Muỗng. Sau khi Hai Bà mất, sác trôi xuôi sông Hồng hóa tượng, nhân dân vớt lên lập Đền Thờ Hai Bà ở Quận Hai Bà (ngày nay) ở Hà Nội và lập cả Đền thờ ở Hát Môn – h.Phúc Thọ – tp.Hà Nội (Hà Tây cũ). Hàng năm vào ngày Hai Bà mất 06/3 âm lịch, nhân dân tổ chức nghi lễ cúng Giỗ, lễ vật dâng lên là Bánh Trôi.

Gia tộc Họ Đặng từ An Chung châu – Hát Môn lên Đan Thượng vẫn giữ truyền thống thờ phụng Ngài Đặng Thi Sách và Bà Trưng Trắc (người dâu trung hiếu của dòng họ, là vị Vua can trường của đất nước) cũng đã dựng Miếu Thờ gọi là Miếu Họ Đặng. Vào ngày 06/3 âm lịch hàng năm cũng tổ chức Cầu Miếu với Lễ vật là Bánh Trôi (giống như lễ Giỗ 06/3 âm Đền Thờ Hai Bà ở xã Hát Môn hiện nay) gọi lễ đó là “Giỗ Hèm” (chỉ có Bánh Trôi). Khi người Họ Đặng ở An Chung Châu – Hát Môn lên mất trở thành Khởi Tổ Họ Đặng thì con cháu tổ chức Giỗ Khởi Tổ vaò ngày 10/4 âm lịch (lễ cúng Giỗ chỉ có “cơm canh” như thông của dân gian). Nhiều thế kỷ, dòng Họ Đặng ở đây tổ chức 02 Lễ Giỗ tách bạch. Sau năm 1945 đất nước độc lập, tới thời dân chủ năm 1959 -1960 làm ăn Hợp tác xã và 1964-1965 thực hiện cải cách văn hóa thì Miếu Họ Đặng bị hạ giải nên dòng Họ Đặng nhập 2 lễ Giỗ vào làm một và tổ chức vào ngày 10/4 âm lịch. Trong Lễ cúng Giỗ vẫn phải có 08 mâm Bánh Trôi để tạ Ngài Đặng Thi Sách và Hai Bà Trưng. Những năm kinh tế khó khăn thi việc tập hợp dòng họ giảm. Đến khi Đảng, Nhà nước có chính sách đổi mới thì dòng Họ Đặng Đan Thượng tổ chức lại Hội đồng Gia tộc và thực hiện Lễ Giỗ Tổ có lễ “Hèm” tưởng nhớ Ngài Đặng Thi Sách và Hai Bà Trưng. Từ năm 1992 tổ chức Giỗ Tổ, đến năm 1998 dòng Họ Đặng đã có Quy ước dòng Họ trong đó có nội dung về công tác “Khuyến Học – Khuyến Tài”. Trong ngày Giỗ Khởi Tổ Họ Đặng, sau nghi lễ Cúng khấn là Lễ Mừng Thọ người cao tuổi và tiếp đến là Lễ báo công, công bố Khen thưởng “Khuyến Học – Khuyến Tài” cho con cháu ở ngay Đền Thờ Họ.  

Quy ước về “Khuyến Học – Khuyến Tài” gần đây nâng lên cả về hình thức và tăng mức thưởng động viên con em phấn đấu học tập tiến bộ. Năm 2019 chế độ “Khuyến Học – Khuyến Tài” dòng Họ Đặng Đan Thượng quy định như sau:

Con em học ở các cấp hệ phổ thông: Nếu cháu nào đạt kết quả Học giỏi và Xuất xắc (có Giấy khen); hoặc tham gia các kỳ thi Học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên đạt giải từ Khuyến khích trở lên (có giấy công nhận hoặc bằng, giấy khen) thì được tặng Giấy “Khuyến Học – Khuyến Tài” và tiền thưởng từ 200.000.đ00 đối với Tiểu học, Trung Học cơ sở; 300.000đ00 đối với Trung học Phổ thông.

Con em thi đỗ Đại học được tặng Giấy “Khuyến Học – Huyến Tài” và tiền thưởng từ 500.000.đ00; đỗ Cao Đẳng được tặng Giấy “Khuyến Học – Khuyến Tài” và tiền thưởng từ 400.000.đ00.

Con em bảo vệ luận án Thạc sĩ được tặng Giấy “Khuyến Học – Khuyến Tài” và tiền thưởng 2.000.000.đ00; bảo vệ luận án Tiến sĩ được tặng Giấy “Khuyến Học – Khuyến Tài” và tiền thưởng 5.000.000.đ00;

Trong 10 năm từ 2009 – 2019, dòng Họ Đặng Đan Thượng đã khen thưởng “Khuyến Học – Khuyến Tài” cho 76 người con cháu:

          + Trình độ Thạc sĩ: 04 người con cháu.

          + Đỗ Đại học, Cao Đẳng: 10 người con cháu (08 đỗ Đại học; 02 đỗ Cao đảng).

          + Thưởng Giấy “Khuyến Học – Khuyến Tài”: 62 người con cháu học giỏi ở các cấp hệ phổ thông. Tổng số tiền đã tặng thưởng xấp xỉ 15.000.000.đ00 (Mười lăm triệu đồng).

          Dòng Họ Đặng ở Đan Thượng và vùng lân cận chủ yếu ở Khu 1, Khu 5 xã Đan Thượng là nơi khó khăn thuộc diện 135 và nhiều xã là: Đại Phạm, Liên Phương, Lệnh Khanh, Hà Quân… cũng thuộc diện miền núi 135 ở huyện Hạ Hòa và tỉnh Yên Bái. Mặc dù dòng Họ không có hộ đói nghèo nhưng kinh tế các gia đình cũng còn nhiều thiếu thốn. Ngoài việc khen thưởng để khích lệ con em trong gia đình, Ban khuyến học của dòng họ cũng rất quan tâm nhắc nhở các gia đình tích cực học tập, quan tâm đầu tư các điều kiện cho con em để học tập đạt kết quả tốt (bố trí giờ giấc học tập phù hợp, sách vở tài liệu tham khảo, bàn ghế, vị trí học tập trong gia đình), không những vậy, dòng họ đặc biệt quan tâm đến việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người lớn trong mỗi gia đình, vận dụng kiến thức trong sách báo, các phương tiện truyền thông, tham gia tích cực các lớp tập huấn tại các trung tâm HTCĐ, áp dụng tiến bộ KHKT vào lao động sản xuất, vào cuộc sống do vậy kinh tế trong mỗi gia đình ngày càng ổn định. Trong dòng họ nhiều gia đình đạt gia đình học tập, nhiều con cháu được nhận giải thưởng của Hội Khuyến học các cấp

Việc thực hiện “Khuyến Học – Khuyến Tài” nhiều năm nay là sự phát huy truyền thống quý báu về “ái quốc, thương dân” và sự quan tâm động viên của dòng họ khuyến khích sự phát triển của thế hệ trẻ. Đây là một điểm sáng về công tác Khuyến học khuyến tài,  xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Phú Thọ nói chung và ở Đan Thượng – Hạ Hòa nói riêng.

Vương Đăng

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Dòng họ Đặng ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa nhiều năm làm tốt “khuyến học khuyến tài”❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Dòng họ Đặng ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa nhiều năm làm tốt “khuyến học khuyến tài”” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Dòng họ Đặng ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa nhiều năm làm tốt “khuyến học khuyến tài” [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Dòng họ Đặng ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa nhiều năm làm tốt “khuyến học khuyến tài”” được đăng bởi vào ngày 2022-07-03 12:41:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền