Giáo viên thì có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

1. Giáo viên có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Tại Điều 2, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN quy định:

Người lao động tham gia BHTN theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) sau đây với người sử dụng lao động:

– HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

– HĐLĐ không xác định thời hạn

– HĐLV xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

– HĐLV không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Như vậy, giáo viên ký HĐLV với hiệu trưởng (người sử dụng lao động)  thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định.

2. Mức đóng BHTN của người lao động:

Tại Điều 25 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ quy định: Nguồn hình thành Quỹ BHTN Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội: Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN.

3. Quyền lợi của người lao động được hưởng khi tham gia BHTN:    

Quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, gồm:

3.1 Hưởng trợ cấp thất nghiệp ( TCTN): Điều 16 Nghị định 127/2008/NĐ-CP

– Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt HĐLV theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động:

+ Hưởng 03 tháng TCTN nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

+ Hưởng 06 tháng TCTN nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng

+ Hưởng 09 tháng TCTN nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 140 tháng

+ Hưởng 12 tháng TCTN nếu đóng BHTN đủ 140 tháng trở lên

3.2 Hỗ trợ học nghề: Điều 17 Nghị định 127/2008/NĐ-CP

– Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

– Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 06 tháng tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

3.3  Hỗ trợ tìm việc làm: Điều 18 Nghị định 127/2008/NĐ-CP

– Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm (miễn phí) tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp theo quy định.

3.4  Hưởng Bảo hiểm y tế: Điều 19 Nghị định 127/2008/NĐ-CP

Tổ chức BHXH đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Giáo viên thì có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Giáo viên thì có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Giáo viên thì có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Giáo viên thì có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?” được đăng bởi vào ngày 2022-06-22 23:27:22. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền