Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

1. Việc áp dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

 

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng TT ĐKDNQG). Việc triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử đã được triển khai trên 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan Đăng ký kinh doanh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

 

Địa chỉ đăng ký qua mạng: http://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

 

Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tổ chức, cá nhân truy cập vào Hệ thống TT ĐKDNQG trực tuyến phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên cổng TT ĐKDNQG và trọn một trong hai cách đăng ký như sau: Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng (chữ ký CA); Nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

 

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi đảm bảo đẩy đủ các yêu cầu sau:

 

– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

 

– Có đầy đủ các giấy tờ theo quy định như hồ sơ nộp bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

 

– Đối với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng, số lượng chữ ký và người ký trong hồ sơ đăng ký điện tử phải tương ứng với số lượng và người ký trong hồ sơ bằng bản giấy.

 

– Đối với trường hợp không sử dụng chữ ký số công cộng, hồ sơ đăng ký điện tử phải được xác thực bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật.

 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

 

3.1 Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

– Đối với trường hợp sử dụng chữ ký điện tử: Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

– Đối với trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh:

 

+ Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

 

+ Người thành lập doanh nghiệp sử dụng tài Khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, xác thực hồ sơ và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

– Sau khi hoàn thành quy trình gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

 

3.2 Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

3.3 Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy

 

– Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng đăng ký kinh doanh.

 

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

 

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực

 

3.4 Doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

 

3.5 Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

 

Trên đây là tài liệu hướng dẫn về quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được đăng tải trên Cổng Thông tin đăng ký kinh doanh Quốc gia và trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 03:25:49. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền