Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, Tổ trưởng Tổ biên tập phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW , Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề nghị các đồng chí trong Tổ biên tập trên tinh thần nhiệm vụ được giao, tích cực, khẩn trương vào cuộc, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW nhằm hoàn thành tiến độ công việc đề ra, xây dựng thành công Đề án tổng kết, từ đó làm tiền đề để đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” phù hợp với điều kiện, bối cảnh mới. Điều chỉnh, bổ sung các tỉnh/thành phố tham gia các nhóm để thực hiện tổng hợp báo cáo đảm bảo khái quát, khách quan hơn, phục vụ tốt việc tổng kết Đề án.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập Tổ biên tập; phân công các địa phương tham gia các nhóm thực hiện các chuyên đề phù hợp với thực tế, thế mạnh của mình. Các đại biểu tập trung thảo luận nội dung các chuyên đề, đề xuất với Tổ biên tập đưa vào đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW một cách toàn diện, sâu sắc. Qua đó xác định được định hướng phát triển mới trong giai đoạn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và của từng địa phương trong vùng nói riêng.

Ngày 1/7/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 37-NQ/TW nhằm phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Triển khai Nghị quyết, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên và dành nguồn lực để tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn thông qua các quy hoạch, kế hoạch và các chương trình mục tiêu, dự án quốc gia… Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, nhiều lợi thế trong các ngành, lĩnh vực được phát huy; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát triển; đời sống của nhân dân trong vùng không ngừng được cải thiện; phần lớn các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết 37-NQ/TW và những nội dung trọng tâm Kết luận 26-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW cơ bản được hoàn thành.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ

Bên cạnh những kết quả tích cực, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Thu nhập bình quân đầu người trong vùng còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chỉ số về văn hoá, xã hội đạt mức thấp hơn trung bình toàn quốc. Quy mô kinh tế vùng nhỏ, cơ cấu kinh tế chưa hiện đại, chuyển dịch chậm; phát triển của các địa phương trong vùng chưa đồng đều. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến vẫn ở dạng chế biến thô và gia công. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp…

Vũ Tuân

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 20:49:46. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền