Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025


(Phù Ninh)- 24/3/2022,UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 2/HD-UBND hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể:

 Quy trình bầu Trưởng khu dân cư, gồm 6 bước

Tổ chức Hội nghị bầu trưởng khu dân cư: Hội nghị bầu Trưởng khu dân cư được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu dân cư tham dự và do Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng khu dân cư.

Việc bầu cử Trưởng khu dân cư thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1: Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

Bước 2: Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng khu dân cư;

Bước 3: Đại diện Ban công tác Mặt trận Khu dân cư giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng khu dân cư do Ban công tác Mặt trận khu dân cư đề cử và Chi ủy Chi bộ khu dân cư đã thống nhất. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

Bước 4: Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

Bước 5: Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu:

– Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín;

– Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết.

– Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của khu dân cư; số cử tri hoặc số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn khu dân cư.

Bước 6: Xác định người trúng cử:

– Người trúng cử Trưởng khu dân cư là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc tổng số cư tri đại diện hộ gia đình.

– Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc tổng số cư tri đại diện hộ gia đình trong khu dân cư thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

– Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng khu dân cư,  thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng khu dân cư lâm thời để điều hành hoạt động của khu dân cư cho đến khi bầu được Trưởng khu dân cư mới.

– Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng khu dân cư lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chỉ đạo Khu dân cư tổ chức bầu Trưởng khu dân cư mới.

Chi tiết văn bản huong dan bau truong khu dan cu nhiem ky 2022-2025.pdf

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025” được đăng bởi vào ngày 2022-07-07 03:14:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền