Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi)❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi)” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi)” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 05:48:07. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền