MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022


MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài phải đóng các chế độ BHXH và
BHYT cụ thể như sau:

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các
chế độ bảo hiểm sau: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; hưu trí và tử tuất.
Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số143/2018/NĐ-CP, mức đóng BHXH đối
với các chế độ bảo hiểm nêu trên dành cho người nước ngoài được quy định
người lao động nước ngoài: hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương
tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, không phải đóng các chế độ BHXH
khác.

Từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội của
người lao động các khoản bao gồm:

– 3% vào quỹ ốm đau và
thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 14% vào quỹ hưu trí
và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về mức
đóng BHYT như sau:

– Người sử dụng lao
động: 3% mức tiền lương tháng;

– Người lao động: 1,5% mức tiền lương tháng.

Mức đóng BHXH được căn cứ vào tiền
lương và tỷ lệ tính đóng (Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm x tỷ lệ trích đóng)

Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT năm 2022 được quy định như sau:

* Từ ngày 01/01/2022 –
30/6/2022:

– Người sử dụng lao động:  20%

Trong đó: + Quỹ hưu trí tử tuất: 14%

                 +  Quỹ ốm đau thai sản: 3%

                 + BHYT: 3%

– Người lao động:  9,5%

Trong đó: + Quỹ hưu trí tử tuất: 8%

                 +  Quỹ ốm đau thai sản:
1,5%

                 + BHYT: 3%

* Từ ngày 01/7/2022:

– Người sử dụng lao động:  20,5%

Trong đó: + Quỹ hưu trí tử tuất: 14%

                 +  Quỹ ốm đau thai sản: 3%

                 + Quỹ TNLĐ -BNN:
0,5%

                 + BHYT: 3%

– Người lao động:  9,5%

Trong đó: + Quỹ hưu trí tử tuất: 8%

                 +  Quỹ ốm đau thai sản:
1,5%

                 + BHYT: 3%


Riêng đối với doanh nghiệp
hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có
văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN
với mức thấp hơn là 0.3%./.

 Vũ Kim Oanh – TP. Lao động -Tiền lương – BHXH

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022❤️️”. Hy vọng qua bài viết “MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 00:44:12. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền