Mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất

1. Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng quyền sử dụng đất:

 

– Tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, quy định:

 

“ Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

 

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

 

 

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.”

 

– Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ đã sửa đổi Khoản 10 Điều 4 – Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP lại là:

 

“Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

 

 

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

 

Căn cứ quy định trên thì:

 

– Trường hợp ông Lê Mạnh Cường nhận thừa kế hoặc nhận quà tặng quyền sử dụng đất của bố đẻ, mẹ đẻ đối với diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN và không phải nộp lệ phí trước bạ.

 

– Trường hợp ông Lê Mạnh Cường nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bổ đẻ, mẹ đẻ đối với diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN, nhưng phải nộp lệ phí trước bạ.

 

2. Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp sau khi đo đạc để xác minh lại thực tế hiện trạng đất sử dụng:

 

Trường hợp sau khi được bố đẻ, mẹ đẻ chuyển nhượng hoặc thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất, ông Lê Mạnh Cường đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đo đạc để xác minh lại diện tích đất thực tế sử dụng. Nếu qua đo đạc xác định diện tích đất thực tế sử dụng lớn hơn diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là 32 m2), đồng thời ông Lê Mạnh Cường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đất ở hoặc cho chuyển mục đích đất sử dụng sang đất ở đối với diện tích đất tăng thêm thì:

 

– Đối với tiền sử dụng đất: Căn cứ nguồn gốc sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và thời gian sử dụng đất thực tế ông Lê Mạnh Cường phải nộp tiền sử dụng đất tương ứng với diện tích đất tăng thêm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đất ở hoặc cho chuyển mục đích đất sử dụng sang đất ở (trừ trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất) theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

 

– Đối với lệ phí trước bạ: Ông Lê Mạnh Cường phải nộp lệ phí trước bạ đối với toàn bộ diện tích đất tăng thêm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đất ở hoặc cho chuyển mục đích đất sử dụng sang đất ở theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Mức thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 23:02:44. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền