Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021 |


 

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật khác có liên quan như Luật BHYT. Theo đó, khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT cũng sẽ có sự thay đổi.

Theo Cổng thông tin BHXH Việt Nam, Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Luật Cư trú này sửa đổi, bổ sung nội dung một số Luật khác liên quan, trong đó có Luật BHYT.

Cụ thể, khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú sửa đổi, khoản 7 Điều 2 Luật BHYT năm 2008 (đã được sửa đổi vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2018) như sau:

Hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trong khi đó, Luật BHYT hiện nay đang quy định:

Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Theo quy định mới, những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình phải là những người: Cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì cùng Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú như trước đây.

Thông tin cơ bản về BHYT hộ gia đình hiện hành. Đồ họa BHXH Việt Nam

Theo BHXH Việt Nam, sở dĩ có sự điều chỉnh như trên là do Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 01/01/2023, chính thức bãi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay bằng việc quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mới đây, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch số 594/KH-BYT truyền thông về Dự án Luật BHYT sửa đổi, nhằm tăng cường vận động, truyền thông về các nội dung mới trong Dự án Luật BHYT sửa đổi, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó tập trung các nội dung: Thông tin về kế hoạch xây dựng Luật BHYT sửa đổi; Thông tin về các nội dung chính sách có sửa đổi trong Dự án Luật BHYT sửa đổi, bao gồm Chính sách mở rộng đối tượng tham gia BHYT, Mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT, Đa dạng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở, bảo đảm sự bình đẳng trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH.

 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021 |❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021 |” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021 | [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021 |” được đăng bởi vào ngày 2022-07-07 20:08:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền