Nội dung ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản (VSIC 2018) – TOPB VIETNAM

[TopB] Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 (VSIC 2018)cụ thể là ngành công nghiệp Kinh doanh bất động sản.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

Nhóm này gồm: Hoạt động của chủ đất, đại lý và người môi giới trong các hoạt động sau: mua hoặc bán bất động sản, cho thuê bất động sản, cung cấp các dịch vụ bất động sản khác như định giá bất động sản hoặc hoạt động của đại lý bất động sản.

Ngành này cũng bao gồm:

– Việc sở hữu, thuê mua tài sản được thực hiện trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng;

– Xây dựng công trình kết hợp với việc duy trì quyền sở hữu hoặc thuê mua công trình đó;

– Quản lý tài sản là bất động sản.

68: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

681-6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68101: Mua bán nhà và quyền sử dụng đất ở

Nhóm này bao gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua / bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở

Để loại trừ, để trục xuất:

– Phát triển, xây dựng nhà và công trình để bán được phân vào nhóm 41010 (Xây dựng nhà ở) và 41020 (Xây dựng nhà ở không phải để ở).

– Tách đất và cải tạo đất được phân vào nhóm 42990 (Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).

68102: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất không phải ở

Nhóm này bao gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua / bán nhà và quyền sử dụng đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, kho bãi, ..

68103: Cho thuê, kinh doanh, quản lý nhà, đất ở:

Nhóm này bao gồm:

– Cho thuê nhà ở, căn hộ có nội thất hoặc không có đồ đạc hoặc phòng ở để ở lâu dài theo tháng hoặc theo năm.

– Hoạt động quản lý nhà và chung cư

Để loại trừ, để trục xuất:

– Hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, trại du lịch và các địa điểm không phải để ở khác hoặc cho thuê phòng ngắn hạn được phân vào nhóm 55101 (Khách sạn), nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày), nhóm 55103 (Khách nhà ở, nhà nghỉ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày).

– Hoạt động của khách sạn và các căn hộ tương tự được phân vào nhóm 55101 (Khách sạn), nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày).

68104: Cho thuê, kinh doanh, quản lý nhà ở và đất không phải thổ cư

Nhóm này bao gồm:

– Cho thuê nhà, đất không thổ cư làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, xưởng sản xuất, khu triển lãm, kho bãi, trung tâm thương mại …

– Vận hành và quản lý nhà, đất không phải thổ cư.

68109: Kinh doanh bất động sản khác

Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê mặt bằng tại các tòa nhà, vận hành và quản lý các tòa nhà chính phủ …

682 -6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Nhóm này bao gồm:

Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản theo hợp đồng hoặc thu phí, bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

+ Hoạt động của các đại lý và môi giới bất động sản.

Người trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Dịch vụ định giá bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản.

Để loại trừ, để trục xuất:

– Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69101 (Hoạt động đại diện và tư vấn pháp luật).

– Dịch vụ hỗ trợ cơ sở vật chất được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ chung).

– Quản lý các cơ sở, chẳng hạn như cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc các cơ sở khác (ngoài việc quản lý các cơ sở máy tính) được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ chung).

68201: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này bao gồm:

Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản theo hợp đồng hoặc thu phí, bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

+ Hoạt động của các đại lý và môi giới bất động sản.

Người trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

Dịch vụ định giá bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản.

68202: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này bao gồm:

– Cung cấp dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất có thu phí hoặc theo hợp đồng

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Nội dung ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản (VSIC 2018) – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Nội dung ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản (VSIC 2018) – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Nội dung ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản (VSIC 2018) – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Nội dung ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản (VSIC 2018) – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2020-10-19 13:47:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền