Nội dung ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (VSIC 2018) – TOPB VIETNAM

[TopB] Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 (VSIC 2018)ngành cụ thể Hoạt động giải quyết việc làm trong hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ cho hộ gia đình tự tiêu dùng.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

97: CÔNG TÁC VIỆC LÀM TRONG HỘ GIA ĐÌNH

970 – 9700 – 97000: Giúp việc gia đình

Nhóm này bao gồm:

– Các công việc gia đình như trông trẻ, nấu ăn, trông nhà, làm vườn, vệ sinh, giặt là, chăm sóc người già, lái xe, quản gia, gia sư, giám hộ, thư ký…;

– Việc làm trong các hộ gia đình được xác định bởi những người thuê nhà trong cuộc điều tra dân số hoặc nghiên cứu việc làm, bao gồm cả những người thuê nhà đơn lẻ. Giá trị của sản phẩm tạo ra từ hoạt động này được tính là lao động làm công ăn lương trong hộ gia đình.

Loại trừ: Cung cấp các dịch vụ như nấu ăn, làm vườn, v.v., bởi các nhà cung cấp độc lập (công ty hoặc tư nhân) được phân loại trong danh mục dịch vụ tương ứng.

98: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT LIỆU VÀ DỊCH VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH THÀNH CÔNG

Ngành này bao gồm:

– Sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu trong hộ gia đình;

– Hộ gia đình được phân loại ở đây khi có thể xác định được hoạt động chính của hộ gia đình là tự tiêu dùng. Nếu hộ gia đình tham gia vào hoạt động thị trường (sản xuất hàng hóa để bán) thì hộ gia đình đó được phân loại là hoạt động thị trường chính trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

981 – 9810 – 98100: Sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng cho hộ gia đình

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình. Các hoạt động này bao gồm trồng trọt, chăn nuôi (những hoạt động này chưa được thể hiện trong điều tra nông, lâm, ngư nghiệp), sản xuất đồ gia dụng như rổ, rá, quần áo. , mũ, nón và các sản phẩm tư liệu tự dùng khác. Nếu hộ gia đình cũng tham gia sản xuất sản phẩm để bán ra thị trường thì hộ gia đình được xếp vào nhóm ngành sản xuất hàng hóa tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nếu hộ gia đình chủ yếu sản xuất hàng hóa tự tiêu dùng (chưa thể hiện các hoạt động này trong điều tra nông, lâm, ngư nghiệp, khai thác, chế biến, chế tạo, xây dựng …) thì hộ được phân loại thành sản xuất các sản phẩm vật chất để tự tiêu dùng trong các hộ gia đình.

982 – 9820 – 98200: Sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng gia đình

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình, bao gồm nấu ăn, dạy học, chăm sóc người thân trong gia đình, vận chuyển và các dịch vụ khác phục vụ cá nhân. gia đình. Nếu các hộ gia đình tham gia sản xuất hàng hóa và dịch vụ để đưa ra thị trường thì họ được xếp vào nhóm ngành sản xuất tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nếu họ chủ yếu tham gia sản xuất. dịch vụ tự tiêu, hộ gia đình được xếp vào nhóm hoạt động sản xuất dịch vụ tự tiêu trong nhóm này.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Nội dung ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (VSIC 2018) – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Nội dung ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (VSIC 2018) – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Nội dung ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (VSIC 2018) – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Nội dung ngành Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (VSIC 2018) – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2020-09-24 07:40:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền