Nội dung ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (VSIC 2018) – TOPB VIETNAM

[TopB] Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 (VSIC 2018)ngành cụ thể Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.


Đang thảo luận trong bài đăng này:

Ngành này bao gồm:

– Sự phân phối năng lượng điện, khí đốt tự nhiên, hơi nước và nước nóng thông qua hệ thống đường ống và đường dây (mạng lưới) ổn định lâu dài. Độ dài của mạng này không quan trọng; cũng bao gồm việc cung cấp điện, khí đốt, hơi nước, nước nóng và các loại tương tự trong các khu công nghiệp hoặc khu dân cư cao tầng;

– Hoạt động cung cấp điện và khí đốt, bao gồm thu thập, giám sát và phân phối điện và khí đốt. Nó cũng bao gồm cung cấp hơi nước và điều hòa không khí.

Để loại trừ, để trục xuất:

– Hoạt động cấp nước và hơi được phân vào nhóm 36 (Khai thác, xử lý và cung cấp nước), 37 (Thoát nước và xử lý nước thải);

– Vận chuyển gas trên đường (chủ yếu là đường dài).

35: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ, NƯỚC NÓNG, HƠI VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

351: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

3511: Sản xuất điện

Nhóm này gồm: Sản xuất điện với số lượng lớn như vận hành các cơ sở phát điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tuabin khí, diesel….

Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy chất thải không nguy hại).

35111: Thủy điện

– Nhóm này gồm: Sản xuất điện từ năng lượng nước;

35112: Nhiệt điện than

– Nhóm này gồm các hoạt động sản xuất điện từ than;

35113: Nhiệt điện khí

– Nhóm này gồm: Sản xuất điện từ khí thiên nhiên;

35114: Năng lượng hạt nhân

– Nhóm này gồm: Sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân;

35115: Phong điện

– Nhóm này gồm các hoạt động sản xuất điện từ năng lượng gió;

35116: Năng lượng mặt trời

– Nhóm này gồm các hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;

35119: Điện khác

– Nhóm này gồm các hoạt động sản xuất điện từ các dạng năng lượng khác chưa được phân vào đâu: sóng, thủy triều, diesel …

3512: Truyền tải và phân phối điện

Nhóm này gồm: Điện năng chuyển từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.

35121: Truyền tải điện năng

Nhóm này bao gồm:

– Vận hành hệ thống truyền tải vận chuyển điện năng từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối;

– Các phép toán trao đổi công suất và công suất truyền tải điện năng.

35122: Phân phối điện

Nhóm này bao gồm:

– hoạt động của hệ thống phân phối (nghĩa là bao gồm các đường dây, cực, công tơ và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng;

– Bán điện cho người sử dụng;

– Hoạt động của tổ chức trung gian hoặc đại lý điện lực thực hiện việc mua bán điện qua hệ thống phân phối do người khác thực hiện;

352-3520: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí đốt bằng đường ống

Nhóm này bao gồm:

– Sản xuất khí đốt, phân phối khí đốt tự nhiên hoặc tổng hợp đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua hệ thống đường ống chính. Các thương nhân hoặc nhà môi giới sắp xếp việc bán khí đốt tự nhiên thông qua hệ thống phân phối do người khác vận hành cũng thuộc loại này.

– Hoạt động cung cấp khí riêng lẻ bằng đường ống dẫn khí, chủ yếu trên khoảng cách xa, nối cơ sở sản xuất khí với cơ sở phân phối khí hoặc giữa thành thị và nông thôn được phân loại là hoạt động vận chuyển bằng đường ống;

Để loại trừ, để trục xuất:

– Hoạt động của lò luyện cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế);

– Sản xuất khí công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Bán buôn nhiên liệu khí được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

– Bán lẻ gas đóng chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa mới khác trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán nhiên liệu trực tiếp được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu);

– Vận chuyển khí bằng đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

35201: Sản xuất khí đốt

Nhóm này bao gồm:

– Sản xuất khí nhằm mục đích cung cấp khí đốt từ than, phế thải nông nghiệp hoặc phế thải;

– Sản xuất nhiên liệu khí có nhiệt trị đặc biệt từ quá trình tinh chế, pha trộn và các quá trình sản xuất khí khác kể cả khí thiên nhiên;

35202: Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

Nhóm này bao gồm:

– Vận chuyển, phân phối và cung cấp nhiên liệu khí các loại thông qua hệ thống đường ống chính;

– Bán khí cho người sử dụng qua đường ống chính;

– Hoạt động của các đại lý, công ty môi giới thu xếp việc mua bán khí đốt thông qua hệ thống phân phối của người khác;

– Mua bán, trao đổi nhiên liệu khí và khả năng vận chuyển nhiên liệu khí.

Để loại trừ, để trục xuất:

– Hoạt động của lò luyện cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ đã qua tinh chế);

– Sản xuất khí công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Bán buôn nhiên liệu khí được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

– Bán lẻ gas đóng chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa mới khác trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán nhiên liệu trực tiếp được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu);

– Vận chuyển khí bằng đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

353 – 3530: Sản xuất và phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

35301: Sản xuất và phân phối hơi nước, nước nóng và điều hòa không khí

Nhóm này bao gồm:

– Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để sưởi ấm, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;

– Sản xuất và phân phối không khí lạnh;

– Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

Loại trừ: Sản xuất đá thực phẩm hoặc phi thực phẩm (để làm lạnh) được phân vào nhóm 35302 (Sản xuất nước đá).

35302: Sản xuất nước đá

Nhóm này gồm: Sản xuất nước đá làm thực phẩm hoặc làm lạnh.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Nội dung ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (VSIC 2018) – Mp3Mystic❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Nội dung ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (VSIC 2018) – Mp3Mystic” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Nội dung ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (VSIC 2018) – Mp3Mystic [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Nội dung ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (VSIC 2018) – Mp3Mystic” được đăng bởi vào ngày 2020-06-14 17:43:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền