Phải ghi sâu “công bình,chính trực” vào lòng

Đặc biệt, Người đã chỉ ra những “lầm lỗi rất nặng nề” của UBND và cán bộ chính quyền các cấp. Người viết: “Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo đúng chương trình của Chính phủ, và rất được lòng nhân dân. Song cũng có nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề”. Người phê phán nghiêm khắc những lỗi lầm như: Trái phép– vì tư thù, tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân oán thán; Hủ hoá-Lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô, các cậu uỷ viên, cũng dùng xe hơi của công…, Tư túng-Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này, chức nọ. Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài…Chia rẽ- bênh vực lớp này, chống lại lớp khác…Kiêu ngạo-Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng…”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng xuất phát từ lòng tham danh lợi, địa vị. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác, đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm, nó trói buộc, bịt mắt những nạn nhân của nó. Người cách mạng phải tiêu diệt nó đi.(*)

Người căn dặn: “Chúng ta phải hiểu rằng , các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của của Pháp, Nhật.

Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng người ta khó tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm. Điều quan trọng là phải biết nhận ra sai lầm và kiên quyết sửa chữa thì sẽ được nhân dân tin yêu. Vì vậy, người yêu cầu “ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung…Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”.

*

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, nhất là từ khi tiến hành cuộc vận động xây dựng chính đốn Đảng, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, rèn ruyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, được nhân dân tin yêu, mến phục. Tuy nhiên, như Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhận xét: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực”. Những “lầm lỗi ” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo từ 62 năm trước nay vẫn diễn ra với mức độ trầm trọng và tinh vi hơn, trắng trợn hơn. “ Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn ra nghiêm trọng, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bệnh cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp” (**)… đã làm cho nhân dân bất bình, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, đã và đang là những cản trở công cuộc đổi mới và là thách thức lớn đối với sự tồn vong của Đảng và của chế độ.

Cuộc vận động chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương đúng đắn nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống…Cuộc vận động đã được nhân dân hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng. Hiệu quả thực sự của cuộc vận động là ở những ứng xử và hành động cụ thể trong cuộc sống, chứ không phải là những lời nói hoặc những bài viết hoa mỹ. Vì vậy, điều quan trọng là trên cơ sở nhận thức về giá trị đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, còn đương chức hay đã nghỉ hưu cần “công bình, chính trực”, và có lòng tự trọng, dũng cảm vượt qua những trói buộc của chủ nghĩa cá nhân, thành thật nhận ra những “lầm lỗi ” và “hết sức sửa chữa”. Mặt khác, tổ chức đảng, nhất là chi bộ cần có biện pháp kiểm tra, giám sát phát hiện, uốn nắn kịp thời những lầm lỗi của đảng viên, giúp đảng viên sữa chữa, nếu không chịu sửa chữa thì phải kiên quyết xử lý thích đáng, “không khoan dung” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn. Đó vừa là đòi hỏi bức thiết của Đảng đồng thời là mong muốn của nhân dân đối với mỗi cán bộ, đảng viên./.

PhuthoPortal (Nguồn ĐCSVN)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Phải ghi sâu “công bình,chính trực” vào lòng❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Phải ghi sâu “công bình,chính trực” vào lòng” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Phải ghi sâu “công bình,chính trực” vào lòng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Phải ghi sâu “công bình,chính trực” vào lòng” được đăng bởi vào ngày 2022-07-04 04:00:21. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền