QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021)


QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021)

Ngày 24/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Nghị định quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng kể từ ngày 01/7/2021 là 1.624.000 đồng (vẫn giữ nguyên theo quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ).  Mức chuẩn này là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các khoản chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP được  được áp dụng từ ngày 01/7/2021 không thay đổi so với mức quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Riêng mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, theo đó, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng mức trợ cấp mới bằng nhau là 4.872.000 đồng/tháng (trước đây quy định hưởng theo số con là liệt sỹ; Mẹ có 1 con là liệt sỹ mức hưởng là 1.624.000 đồng).

Các khoản trợ cấp ưu đãi một lần, ưu đãi giáo dục, điều dưỡng sức khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, thăm viếng, di chuyển mộ liệt sỹ … áp dụng từ ngày 01/01/2022, cơ bản đều được quy định bằng hệ số, tính trên mức chuẩn trợ cấp nhằm đảm bảo các chế độ được tăng đồng thời theo mức tăng của chuẩn trợ cấp. Ví dụ: Trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, trước đây được tính là 120.000 đồng/1 thâm niên, nay được điều chỉnh là 0,3 lần mức chuẩn/1 thâm niên tương đương 487.000 đồng/1 thâm niên; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà (định kỳ 1 hoặc 2 năm 1 lần) trước đây quy định là 1.100.000 đồng/người, nay được điều chỉnh bằng 0,9 lần mức chuẩn, tương đương 1.462.000 đồng/người; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung trước đây quy định là 2.220.000 đồng/người, nay được điều chỉnh bằng 1,8 lần mức chuẩn, tương đương 2.923.000 đồng/người; Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ trước đây quy định là 500.000 đồng/năm, nay được điều chỉnh là 1.400.000 đồng/năm …

Việc mua bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng thực hiện như trước; Đồng thời, bổ sung thêm  đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có chế độ bảo hiểm y tế).

Bên cạnh đó, Điều 12, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP cho phép thực hiện các khoản chi xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện tốt hơn Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Một số chế độ khác như: Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh nặng (tỷ lệ 81% trở lên); Chế độ đối với cơ sở điều dưỡng, tặng quà, đón tiếp đoàn đại biểu người có công v.v… được thực hiện từ ngày 01/01/2022  Như vậy, từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các mức hưởng này được tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

                                                                                                      Nguyễn Thị Thu Thủy – TP. Người có công

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021)❤️️”. Hy vọng qua bài viết “QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021)” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (TỪ NGÀY 01/7/2021)” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 12:03:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền