Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh

Chế độ dưỡng sức sau thai sản được quy định tại điều 41 Luật BHXH số

58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định số

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015:


“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại

Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian

30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục

hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.


Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục

hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ

đó được tính cho năm trước.”


2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều

này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết

định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì

do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức

khỏe được quy định như sau:


a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;


b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;


c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.


3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày

bằng 30% mức lương cơ sở.”


Đối chiếu vào các quy định trên thì không quy định rõ trường hợp tại

tháng nghỉ dưỡng sức người lao động phải đóng BHXH. Như vậy, chị Vũ Thị A

thuộc đối tượng được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản nếu được người sử

dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn công ty đồng ý do sức khỏe chưa

hồi phục.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Quy định về giải quyết chi trả tiền dưỡng sức sau sinh” được đăng bởi vào ngày 2022-06-22 05:25:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền