Quyết liệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời giao các cơ quan tham mưu tiếp thu nghiêm túc, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình ban hành để triển khai kịp thời đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị

Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, bám sát vào các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2021; rà soát kỹ các chỉ tiêu đạt thấp và có nguy cơ không đạt, xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành. Đặc biệt, cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, hướng dẫn Bộ Y tế.

“Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch. Đặc biệt, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang điều hành thảo luận hội nghị

Cùng với đó, dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa các dự án sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ lớn đi vào sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế vào những tháng cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái quy định của pháp luật.

Để Nghị quyết về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 sớm đi vào cuộc sống, tạo sức hấp dẫn mới thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (Phú Hà, Cẩm Khê…); tập trung thực hiện tạo mặt bằng sạch, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, hỗ trợ, đồng hành nhà đầu tư và ban hành sớm các chính sách thu hút đầu tư,… Bên cạnh đó, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phương án phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, chuẩn bị tốt điều kiện để các vận động viên tham dự các giải đấu quốc gia và quốc tế sau khi dịch bệnh ổn định. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2021- 2022; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện sắp xếp các trường học theo kế hoạch. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; trong đó quan tâm đối với lực lượng lao động trở về địa phương từ các vùng dịch thời gian qua.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cùng với tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao tình độ, chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2021; phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư mà tỉnh đã và đang triển khai thực hiện…; đồng thời đề xuất bổ sung các biện pháp, giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong chương trình làm việc, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Quán triệt, triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 9/9/2021 của Ban Bí thư về việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025

Trong 9 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh tế của tỉnh giữ vững nhịp tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp được mùa; sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ổn định và tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh có cải thiện, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 9 tháng tăng 8,12% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 4.629 triệu USD, tăng 70,5%; nhập khẩu ước đạt trên 4.783 triệu USD, tăng 85,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án sản xuất có chuyển biến; việc huy động, thu hút vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân đạt khá; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 63 dự án (11 dự án FDI), vốn đăng ký 6.346.9 tỷ đồng và 322,3 triệu USD; có 33 dự án (5 dự án FDI) hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động.

Các hoạt động xã hội được duy trì ổn định, thích ứng tốt trong trạng thái bình thường mới; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới.

Quang cảnh hội nghị

Với mục tiêu tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 7,5%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 160.000 tỉ đồng; thu hút vốn FDI đăng ký 2 – 2,5 tỉ USD. Đến năm 2025 có khoảng 11.000 doanh nghiệp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp hạng nhóm 15/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính PAR Index duy trì xếp hạng nhóm 10/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Lệ Thủy

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Quyết liệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Quyết liệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Quyết liệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Quyết liệt thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 01:04:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền