Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh …

Ngày 21/4/2022, Sở Y tế Phú Thọ ban hành văn bản số 1109/SYT-NVY&QLHN về việc rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

          Cụ thể, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện xác minh thông tin, bổ sung các thông tin còn thiếu và chỉnh sửa thông tin chưa chính xác cho các đối tượng tiêm chủng để hoàn thiện, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

          Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt các ứng dụng PC-COVID, hồ sơ sức khỏe, VNEID để cập nhật thông tin và rà soát các thông tin tiêm chủng của cá nhân và người thân trong gia đình. Trong trường hợp phát hiện còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân, người dân chủ động thực hiện phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/) hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở đã tiêm chủng để được bổ sung, chỉnh sửa.

          UBND cấp xã được giao là đầu mối, chịu trách nhiệm trong việc xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng trên địa bàn phụ trách; trong đó, tập trung chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã chủ động phối hợp với Công an cấp xã để bổ sung các thông tin còn thiếu theo danh sách đối tượng còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân trên nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

          Tăng cường truyền thông trên hệ thống phát thanh & truyền hình cấp huyện, truyền thanh cấp xã về lợi ích của tiêm chủng; khuyến cáo người dân truy cập ứng dụng PC-covid để kiểm tra thông tin cá nhân và kịp thời phát hiện các thông tin cá nhân có còn thiếu/sai lệch để phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/

          Cập nhật, điều chỉnh, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận phản ánh. Chỉ đạo việc thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử trên nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19 sau khi xác minh thông tin tiêm chủng của người dân, hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn Trung tâm Y tế xử lý/chỉ đạo Trạm Y tế xử lý các phản ánh của người dân trên Nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19. Không để việc xử lý chậm trễ ảnh hưởng đến dữ liệu tiêm chủng của người dân trên nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19.

         

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh …❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh …” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh … [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh …” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 17:07:46. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền