Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm”

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải được xây dựng trên ba nguyên tắc: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức xây phải đi đôi với chống, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ hàng ngày.

Nói đi đôi với làm tức là nói phải làm, nói thế nào, làm thế ấy, là biểu hiện kết quả của lời nói. Đó là sự thống nhất giữa suy nghĩ và hành động cụ thể, thể hiện lập trường tư tưởng nhất quán, kiên định vững vàng và hiệu quả công tác cao. Nói đi đôi với làm tưởng rằng dễ, nhưng lại là một yêu cầu rất cao, không phải ai, lúc nào, ở đâu cũng làm được. Nói đi đôi với làm chính là sự nêu gương tuyệt vời mà ai cũng nể phục, tin cậy.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên chúng ta đã gắn giữa lời nói và việc làm, tận tụy với công việc, sâu sát, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng còn không ít cán bộ, đảng viên nói nhiều, làm ít, nói hay, làm dở, trong hội nghị diễn đàn thì rất hay, tưởng chừng với suy nghĩ ấy, lời nói ấy thì cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến rõ rệt, nhưng ngược lại đó chỉ là những lý thuyết suông, được che đậy bởi sự khéo ăn, khéo nói.

Có một lần được tham dự hội thi báo cáo viên, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do đơn vị X. tổ chức, nghe một đồng chí cán bộ lên thuyết trình về sự “cần kiệm” của Bác, từ đặt vấn đề, giải quyết vấn đề đến kết luận và rút ra bài học cho đơn vị, bản thân đồng chí đó về học tập tấm gương “cần kiệm” của Bác, từng chữ, từng lời diễn đạt đều chặt chẽ, xúc tích, không chê vào đâu được. Nhưng có dịp đi công tác, đến thăm nơi ở và làm việc của đồng chí cán bộ ấy, hôm đó thời tiết không phải nóng lắm nhưng quạt trần, quạt cây đều quay vù vù, trong khi chỉ có một mình đồng chí đó làm việc, khi về thì quạt vẫn quay, điện vẫn sáng. Tôi cứ trăn trở mãi và đem suy nghĩ đó tâm sự với anh, thì anh hồn nhiên: tuyên truyền diễn đàn ấy mà, còn thực tế thì mình cũng nên phiên phiến, thoải mái một chút có ảnh hưởng gì đâu.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, gắn giữa lời nói với việc làm, thì lời nói đó mới có giá trị. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị nào, làm gì cũng phải luôn thấm nhuần lời dạy của Người. Đó là biện pháp, là mục tiêu để mỗi con người chúng ta vươn tới những giá trị đích thực của cuộc sống, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.

PhuthoPortal (Nguồn Báo Thanh Hoá)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm”❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm”” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm” [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm”” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 20:16:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền