Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19


(Phù Ninh)- Ngày 18/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh, Phó BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 02/CV-BCĐ về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể

Trong thời gian qua các ngành, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quyết liệt vào cuộc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, việc kiểm soát các trường hợp F1, điều trị F0 tại nhà có kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phòng, chống dịch còn một số tồn tại, hạn chế: Một số địa phương, đơn vị, công tác quản lý, giám sát các trường hợp F0, F1 tại nhà còn chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa sâu và chưa có nhiều đổi mới, một bộ phận người dân còn chủ quan, tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, việc kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công các nhiệm vụ chính trị khác. Để chủ động, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn, các cơ sở y tế, giáo dục, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở, từng cơ quan, đơn vị, từng bộ phận; đổi mới hình thức tuyên truyền, cập thường xuyên các văn bản và chỉ đạo mới để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch thích ứng, an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, đặc biệt phát huy vai trò Tổ Covid-19 cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội… tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người, quan tâm chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong gia đình, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác…

2. Thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ các trường hợp F0 và F1 cách ly, điều trị tại nhà theo đúng quy định…, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi ca F0 cuối cùng trong gia đình được thông báo hoàn thành điều trị. Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận liên quan, Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn: nhất là việc cách ly F1, điều trị F0 Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giao Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động các xã, thị trấn tổ chức khám, tư vấn, theo dõi sức khoẻ cho người bệnh sau điều trị Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tiếp tục thành lập Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế để giám sát, theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc người mắc Covid-19 trong quá trình điều trị, tăng cường thông tin để cung cấp cho người bệnh để người bệnh yên tâm theo dõi, điều trị tại nhà.

Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo đúng tiến độ phân bổ vắc xin. Yêu cầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế bố trí lực lượng hỗ trợ tiêm vắc xin bổ sung (mũi thứ 3) cho tất cả các đối tượng theo quy định trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiêm bao phủ cho lực lượng tuyến đầu yên tâm phòng, chống dịch. Trung tâm Y tế huyện rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm cho các đối tượng ưu tiên, cho trẻ em theo quy định.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý khi có trường hợp tử vong do Covid-19 trên địa bàn. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn chủ động phối hợp với người dân thực hiện mai táng, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch và vệ sinh môi trường. 

  3. Quy định sử dụng test nhanh Covid-19: Việc test nhanh Covid-19 miễn phí chỉ ưu tiên dành cho các đối tượng F0 và F1 có xác nhận của địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. Khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh để theo dõi sức khỏe cho bản thân và cho gia đình, chủ động trong phòng, chống dịch.

          4. Ban Quản lý các Cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện: Tăng cường công tác quản lý công nhân, người lao động của đơn vị, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là 5k tại nơi làm việc. Phát huy vai trò Tổ giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên đánh giá mức độ dịch theo quy định để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp quản lý công nhân, công dân thuộc địa phương mình quản lý khi tham gia lao động, sản xuất tại các Cụm Công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài địa bàn.

5. Việc dạy và học trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 hiện nay: Giao phòng Giáo dục & Đào tạo bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, cập nhật, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, tích cực tham mưu với UBND huyện, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện công tác dạy và học đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, truyền thông, huy động nguồn lực và các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục và đào tạo.

6. Đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn, các cơ sở y tế, giáo dục, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp chỉ đạo quán triệt và chịu trách nhiệm thực hiện văn bản này. Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân trong việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các văn bản chỉ đạo, các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đầu năm gắn với kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu chủ quan, thiếu cảnh giác, vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản 17.02.2022 ph vv tang cuong chi dao ap dung cac bien phap pc dich.pdf

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 01:59:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền