Thời gian cấp thẻ CCCD

1

Trả lời:


a. Về thời hạn cấp thẻ căn cước công dân Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Căn cước công dân, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý CCCD phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn như sau: Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi, không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp; tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.


Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, để đạt mục tiêu cấp 50 triệu the CCCD trước ngày 01/7/2021, hiện nay Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo lực lượng Công an trên toàn quốc thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử, nên số lượng hồ sơ yêu cầu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử là rất lớn. Vì vậy, thời gian trả thẻ CCCD có thể kéo dài hơn so với quy định của Luật

b. Về việc cập nhật số CCCD trong các loại giấy tờ trước đây công dân đã sử dụng số CMND


Hiện nay, trong CCCD gắn chíp điện từ đã có mã QR code lưu thông tin về số CMND của công dân, khi sử dụng CCCD để giao dịch, công dân, tổ chức có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên thẻ CCCD gắn chíp (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực).


Trường hợp công dân có yêu cầu, cơ quan Công an nơi cấp thẻ CCCD sẽ cấp giấy xác nhận số CCCD cho công dân,

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thời gian cấp thẻ CCCD❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thời gian cấp thẻ CCCD” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thời gian cấp thẻ CCCD [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thời gian cấp thẻ CCCD” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 01:17:27. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền