Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn

Sở Tư pháp trả lời như sau:


1. Về điều kiện đăng ký lại kết hôn:


Để được đăng ký lại kết hôn (cấp Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại) chị phải đủ các điều kiện được quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định:


“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.


2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.


3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.


2. Về thẩm quyền đăng ký lại kết hôn: Điều 25 Nghị định số 123/2015/ND-CP quy định:


“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.


2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử”.


3. Về thủ tục đăng ký lại kết hôn: Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định:


“1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:


a) Tờ khai theo mẫu quy định;


b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.


2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác. đúng quy định pháp luật thi công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch nên việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại: Ban Nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc  lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.


3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện  việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.


4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác đình được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thi quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây”.


Như vậy, để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục đăng ký lại kết hôn (cấp Giấy Chứng nhận kết hôn đăng ký lại) chỉ có thể đến UBND cấp xã nơi chị đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND phường Nông Trang, thành phố Việt Tri, tỉnh Phú Thọ nơi chị đang cư trú. 

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 10:11:49. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền