Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

1.Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân?

 

Trình tự thủ tục cấp thẻ CCCD được quy định tại khoản 1, Điều 22, Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định:

 

a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định

 

b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2, Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

 

Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy Chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị;

 

c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

 

d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

 

đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

 

2. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân?

 

Quy định tại Điều 26, Luật căn cước công dân:

         

“Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

 

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an;

 

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

 

– Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết”.

 

Như vậy, anh có hộ khẩu tại xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ thì anh phải đến Công an tỉnh Phú Thọ hoặc Công an huyện Lâm Thao để đề nghị cấp thẻ căn cước công dân chứ không phải đến Công an Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an mới triển khai cấp thẻ căn cước công dân thí điểm ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Phú Thọ hiện chưa được triển khai cấp thẻ căn cước công dân mà vẫn tiến hành cấp CMND 9 số cho công dân như trước đây.

 

3. Thẻ căn cước công dân có thay thế được CMND hay không hay sử dụng song song 2 giấy tờ này?

 

Điều 38, Luật căn cước công dân quy định: Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp: “…Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân…”.

 

Như vậy CMND của anh vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết hạn thì đổi CMND khác; nếu trong trường hợp Công an tỉnh Phú Thọ triển khai cấp thẻ căn cước công dân thì anh có thể đổi sang thẻ căn cước công dân theo quy định và sử dụng thẻ căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 15:12:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền