Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và các quy định hiện hành của nhà nước quy định:

-Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp hồ sơ đăng ký tham gia cho điểm văn hóa bưu điện xã Thu Cúc hoặc bưu điện huyện Tân Sơn, hoặc BHXH huyện Tân Sơn.

– Mức đóng : hàng tháng đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng quỹ hưu trí, tử tuất mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở ( hiện nay là 1.300.000 đồng/tháng x 20 lần =26.000.000 đồng/tháng )

– Mức hỗ trợ đóng:

Kể từ ngày 01/01/2018, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000đồng/tháng), cụ thể:

+ Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

+ Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác

-Thủ tục, phương thức đóng BHXH tự nguyện đề nghị ông liên hệ Bưu điện xã Thu Cúc hoặc BHXH huyện Tân Sơn để được hướng dẫn.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục để tham gia Bảo hiểm tự nguyện” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 17:51:33. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền