Thủ tục sửa lại giấy khai sinh cho con

Theo quy định của Luật Hộ tịch thì việc chỉnh sửa những thông tin hộ tịch của cá nhân trong Sổ hộ tịch và trong bản chính Giấy tờ hộ tịch đã được đăng ký  khi có sai sót gọi là cải chính hộ tịch. Trường hợp Giấy khai sinh của con chị nếu có sai sót thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ thực hiện việc cải chính Giấy khai sinh của con chị.

– Về thẩm quyền cải chính hộ tịch: Thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của công dân thực hiện. Do câu hỏi của chị đưa ra không nói rõ con chị sinh năm nào? thuộc đối tượng giải quyết thủ tục cải chính hộ tịch trong nước hay có yếu tố nước ngoài, nên Sở Tư pháp trả lời chị theo các trường hợp sau để chị nghiên cứu và tìm hiểu:

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Điều 27 Luật Hộ tịch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt nam cư trú ở trong nước”.

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Điều 46. Luật Hộ tịch quy định:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch  cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

– Về thủ tục cải chính hộ tịch:

Khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch quy định Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch”. Do Luật Hộ tịch cũng như các văn bản pháp luật liên quan không quy định về thành phần hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể vì trên thực tế có rất nhiều các trường hợp sai sót mà mỗi trường hợp sai sót lại khác nhau, do vậy, khi có yêu cầu cải chính của công dân cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ xem xét nội dung yêu cầu cải chính sau đó sẽ hướng dẫn công dân nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung yêu cầu phải cải chính.

Như vậy, để thực hiện việc cải chính Giấy khai sinh cho con chị đề nghị chị liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục sửa lại giấy khai sinh cho con❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục sửa lại giấy khai sinh cho con” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục sửa lại giấy khai sinh cho con [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục sửa lại giấy khai sinh cho con” được đăng bởi vào ngày 2022-07-06 20:05:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền