Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử: dụng của gia đình ông thuộc trường hợp phải được UBND huyện Tam Nông cho phép. Trình tự thực hiện như sau:

 

1 – Chủ sử dụng đất lập hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND huyện Tam Nông, hồ sơ gồm:

 

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất ( Cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của nguời xin giao đất, thuê đất).

 

2 – Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đuợc hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND huyện Tam Nông quyết định.

 

3 – Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, UBND huyện Tam Nông ký Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

 

4 – Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, chủ sử dụng đất đến nhận Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND huyện Tam Nông, nộp phí thẩm định theo quy định là 325.000 đồng/ hồ sơ; Nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng tại Kho bạc sau khi có thông báo của cơ quan thuế (theo quy định trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và nộp lại chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND huyện Tam Nông.

 

5 – Căn cứ vào kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Nông sẽ thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND huyện Tam Nông để trao lại cho chủ sử dụng đất.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 16:21:03. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền