Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp số 2

Phiếu lý lịch Tư pháp số 2 quy định tại điểm b, khoản 1 điều 41 luật Lý lịch Tư pháp ngày 17/6/2009 như sau: “Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình”

Khoản 2 điều 7 quy định: “Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử”

Căn cứ Điều 45, Điều 46, Điều 48, Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định:

– Thủ tục hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

+ Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản chụp sổ hổ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

+ Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thowif gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp số 2❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp số 2” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp số 2 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch Tư pháp số 2” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 12:55:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền