Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19


(Phù Ninh)- Bộ Công Thương và Sở Công Thương Phú Thọ đã có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Trong đó quy định đối tượng, thời gian hỗ trợ như sau:

I. Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt

          a) Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương sau:

          – Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021.

          – Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021.

          b) Mức hỗ trợ giảm tiền điện:

          – Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

          – Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

          c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai (02) tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

          d) Căn cứ để xác định mức hỗ trợ giảm tiền điện là lượng điện năng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

II. Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

          a) Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

          – Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

          – Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

          b) Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu tại điểm a mục II Công văn này.

          c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

          Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở cách ly y tế tập trung, các cơ sở sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Điện lực Phù Ninh:

Có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục I, mục II nêu trên để làm căn cứ thực hiện giảm tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm:

Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số.

Bảng kê số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.

– Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện, sẽ áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện hoặc tại quy định khác thay thế.

– Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương.

Chi tiết văn bản đính kèm cv ho tro giam gia dien dot 4 8.2021.pdf

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19” được đăng bởi vào ngày 2022-07-07 12:58:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền