Thuế môn bài | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Chí Đức – Email: chiducpt@gmai.com (độc giả Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ) hỏi về thủ tục điều chỉnh tờ khai lệ phí môn bài, như sau: 

 

Tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, hướng dẫn thì hành một sô điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định: 

 

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

 

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế… 

 

b) Hồ sơ khai bổ sung

 

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

 

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

 

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. 

 

c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

 

c.1) Trường hợp nguời nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiên thuế được khấu trừ tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS. 

 

c. 2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chạm nộp theo quy định. Trường hợp nguời nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

 

c. 3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì đuợc bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế…

 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo nội dung câu hỏi của ông Nguyên Chí Đức thì thủ tục hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp kê khai sai lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nêu trên. 

 

Trường hợp còn vướng mắc đối với chính sách thuế, đề nghị ông Nguyễn Chí Đức liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị mình để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

 

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thông báo cho ông Nguyễn Chí Đức tại địa chỉ Email: Chiducpt@gmaiLcom biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Thuế môn bài | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thuế môn bài | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thuế môn bài | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thuế môn bài | Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ” được đăng bởi vào ngày 2022-07-05 22:31:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Check Also
Close
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền