Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Thực hiện chi trả lương hưu tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Việc lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH là cần thiết vì trong quá trình chi trả, còn tình trạng cán bộ tại một số điểm chi trả chưa thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người hưởng, chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền dẫn đến chữ ký người hưởng, người được ủy quyền tại một số tháng không thống nhất, chưa đúng người được hưởng.

Định kỳ hằng tháng, cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chi trả của cơ quan Bưu điện trên địa bàn theo đúng quy định; bổ sung nội dung đối chiếu chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trên danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH khi thanh quyết toán hằng tháng với chữ ký mẫu sau khi cơ quan Bưu điện đã hoàn thành việc thu thập, lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền. Kịp thời phối hợp, chấn chỉnh nếu phát hiện các trường hợp người hưởng bị sai lệch chữ ký khi nhận các chế độ BHXH hàng tháng với chữ ký mẫu do cơ quan Bưu điện đã thu thập, lưu trữ.

Thời gian cơ quan Bưu điện thực hiện lưu chữ ký được tiến hành từ kỳ chi trả tháng 6/2022.

Kim Phượng

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về “Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 18:43:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền